Maahanmuuttajat maaseudun voimavaraksi - uusi esite julkaistu!

Kotouttamishankkeilla tukea monikulttuuristumiseen

Maaseutuohjelman hankerahoituksen avulla voidaan lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja elämänlaatua. Mahdollisuuksia löytyy myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien hankkeiden toteutuksessa on mahdollista huomioida sekä maahanmuuttajien että maaseudun kantaväestön tarvitsemat valmiudet toimia yhteistyössä: millä keinoin voidaan parantaa maahanmuuttajien valmiuksia ja toisaalta mitkä ovat maaseudun asukkaiden valmiudet ottaa vastaan ja hyödyntää alueellaan asuvien maahanmuuttajien osaamista ja osallistumista.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden avulla voidaan lisätä maahanmuuttajien tietoa ja osaamista esimerkiksi kieleen, kulttuuriin ja tapoihin liittyen. Hankkeet voivat tähdätä myös parempaan muutostilanteiden hallintaan.

Maahanmuuttajien integroituminen työelämään koulutustaan vastaaviin tehtäviin on monen hankkeen tavoitteena. Työllistyminen helpottuu kielen ja kulttuurin oppimisen myötä. Hankkeissa voidaan opetella jokapäiväiseen maaseutuasumiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä rakentaa yhteistyötä viranomaisten ja yrityskentän kanssa. Hankkeista hyötyvät myös seudun yrittäjät palvelujen käytön kynnyksen madaltuessa.

Maaseutuohjelman kautta voidaan rahoittaa myös yhteisöllisyyttä, osallisuutta, verkostoitumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisääviä hankkeita. Hankkeissa voidaan organisoida harrastustoimintaa ja tapahtumia, joissa eri taustoista lähtevät ihmiset kohtaavat. Myös taide ja kulttuuri voivat olla osa maahanmuuttajien kotouttamista.

Maaseudun palvelut, maaseudun turvallisuuskysymykset, kulttuuri ja luovat alat, tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa ja arjen käytännöissä, alkuvaiheen yrittäjyys sekä lasten ja nuorten harrastustoiminta ovat hanketoiminnan yleisiä teemoja ja voivat myös helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista.

Tutustu tarkemmin:
Esite: Maahanmuuttajat maaseudun voimavaraksi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020