Kyla pieni

Kotouttamishankkeilla tukea maaseudun monikulttuuristumiseen - tule kuulemaan lisää 22.1. järjestettävään seminaariin!

Paljonko turvapaikanhakijoita on maaseudulla? Miten pieni maaseutukunta kohtaa pakolaiskysymyksen? Miten maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelmia voi hyödyntää kotouttamistyössä? Vastaanottava maaseutu -seminaarissa tammikuussa kuullaan hyvien esimerkkien kautta vastauksia näihin kysymyksiin.

Maahanmuuttajien ja pakolaisten myötä maaseutu monikulttuuristuu, mikä tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Maaseutukunnat niin kuin kaupungitkin tarvitsevat tukea pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen. Ratkaisuja tulee miettiä paikallisista lähtökohdista ponnistaen.

EU-rahastojen hankerahoitus on yksi väline, jota kunnat, yhdistykset ja muut paikalliset toimijat voivat hyödyntää. Kehittämishankkeiden teemat vaihtelevat ohjelmien toimenpiteittäin. Maahanmuuttajat voivat olla hankkeiden kohderyhmänä ja osallistujina useimmissa hanketyypeissä. Esimerkiksi koulutus- ja tiedonvälityshankkeessa voidaan lisätä maahanmuuttajien tietoa ja osaamista esimerkiksi kieleen, kulttuuriin ja tapoihin liittyen.

On otettava huomioon sekä maahanmuuttajien että kylätoimijoiden tarvitsemat valmiudet toimia yhteistyössä. Maaseudun asukkaat ja yrittäjät tarvitsevat maahanmuuttajien vastaanottamiseen liittyviä taitoja ja tietoja. Valmiuksia ottaa vastaan ja hyödyntää turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien osallistumista ja osaamista tulee parantaa.

Kotouttamiseen liittyviä hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä ja parantaa muutostilanteiden hallintaa, vaikuttamisen mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja aktiivisuutta ja maahanmuuttajien työllistymistä on toteutettu jo aikaisemmilla ohjelmakausilla. Maahanmuuttajien integroituminen työelämään koulutustaan vastaaviin tehtäviin on ollut monen hankkeen tavoitteena.

Tukea kehittämishankkeisiin voivat hakea julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten kunnat, yhdistykset, järjestöt ja osuuskunnat.

Seminaari pakolaisten kotouttamisesta maaseudulle 22.1.2016

Tammikuussa järjestettävässä seminaarissa kuullaan hyvistä kotouttamisen esimerkeistä ja mahdollisuuksista hakea hankerahoitusta, pohditaan pakolaiskysymystä maaseudun ja aluekehityksen näkökulmasta ja saadaan työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamiskeskuksen tilannekatsaus turvapaikanhakijoista ja pakolaisista maaseudulla. Seminaari on tarkoitettu erityisesti maaseudun kunnille ja muille paikallisille toimijoille.

Ilmoittautumiset maaseutu.fi tapahtumakalenterin kautta 15.1.2016 mennessä. Seminaaria voi seurata myös netin välityksellä, linkki lisätään tapahtuman sivuille maaseutu.fi tapahtumakalenteriin.

Seminaarin järjestää maaseudun kehittämisohjelman maaseutuverkosto yhteistyössä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Seminaarin avaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Lisätietoja:
Juha-Matti Markkola, maaseutuverkostopalvelut, etunimi.sukunimi@maaseutu.fi, puh. 040 5599 412

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020