Kulttuurimatkailuhanke arteles

Maaseudun hankkeiden maksut alkavat kesäkuussa

30.3.2016


Maatalouden investointitukien maksut alkavat huhtikuussa ja maaseudun hankkeiden maksut kesäkuussa. Lisäksi maaliskuun lopussa maksetaan nuoren viljelijän aloitustukea. Maaseudun yritystukien maksut alkoivat maaliskuun puolivälin tienoilla.

Yritystukihakemuksia on tehty tähän mennessä noin 1500. ELY-keskukset tekivät ensimmäiset yritystukipäätökset joulukuussa. Myönteisiä tukipäätöksiä on tehty 280 kappaletta, yhteensä 20 miljoonan euron edestä.

Maatalouden investointitukihakemuksia on jätetty keväästä 2015 alkaen yhteensä noin 2400 kappaletta. Viimeisin, maaliskuun puolivälissä päättynyt maatalouden investointitukien hakukierros oli hakemusmäärältään vilkas. Päätöksiä on tehty ELY-keskuksissa marraskuusta lähtien ja tällä hetkellä yli 1300 hakemukseen on tehty päätös. Nuoren viljelijän aloitustukia on haettu 250 kappaletta, joista 215 hakemukseen on tehty päätös.

Hanketuista myönteisen päätöksen tähän mennessä on saanut yli 230 hanketta, joille on myönnetty yhteensä 32,5 miljoonaa euroa tukea. Yhteensä tällä kaudella tukea on haettu noin 2000 hankkeeseen.

Lisätietoa Maaseutuviraston tiedotteessa 30.3.2016

Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta antavat ELY-keskukset ja Leader-ryhmät.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020