Maaseutumatkailun yritysbarometrilla voit kerätä ajankohtaista tietoa alueen maaseutumatkailuyrityksistä

Rural Finland -valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke tarjoaa matkailutoimijoiden käyttöön maaseutumatkailun yritysbarometri -työkalun, jonka avulla voi kerätä oman alueen maaseutumatkailuyrityksistä ajankohtaista tietoa yritysten tarjoamista palveluista, työllistävyydestä, matkailuliiketoiminnan liikevaihdon osuudesta, hanketoimintaan osallistumisesta, yrityksen toiminnan viimeaikaisesta kehittymisestä ja kehitysnäkymistä. Työkalun avulla voitte havainnoida myös maaseutumatkailukentän muutoksia toteuttamalla barometrikyselyn esimerkiksi vuoden välein tai hankkeiden alkaessa ja päättyessä. Näin saatte tietoa paitsi toimialan kehityksestä myös työkalun hankkeidenne vaikuttavuuden arviointiin.

Maaseutumatkailun yritysbarometri koostuu yrityksille suunnatusta kyselystä, joka voidaan suorittaa sähköisesti tai keräämällä aineisto puhelimitse sähköiseen lomakepohjaan. Kyselyn toteutukseen tarvittavan tarkemman ohjeistuksen ja kyselylomakemallin voitte ladata tästä linkistä.

Helpoin ja suositeltavin tapa toteuttaa kysely on käyttää Rural Finland -hankkeen henkilöstön toimittamaa valmista kyselylomaketta ja -linkkiä. Tällöin tehtäväksi jää ainoastaan aineistokeruu. Linkin voi toimittaa edelleen yrittäjille, tai sitä voi käyttää itse aineisto keruussa puhelimitse. Valmista linkkiä käytettäessä Rural Finland -hanke toimittaa kerätystä aineistosta myös pika-analyysit ja kaaviot sekä aineiston kokonaisuudessaan, mikäli toteuttaja haluaa itse analysoida aineistoa syvällisemmin. Aineisto jää kokonaisuudessaan myös Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston käyttöön.

Halutessanne kysymykset voi siirtää myös omaan sähköiseen lomakepohjaan hyödyntäen ohjeistuksessa olevia neuvoja lomakkeen muotoiluun, kysymysten koodaamiseen ja analysointiin.

Barometrityökalulle toivotaan ahkeraa käyttöä. Sen avulla pystytään todentamaan alueen toimialalla tapahtuvia muutoksia. Mitä laajemmin työkalua käytetään, sitä enemmän saadaan vertailukelpoista tietoa myös kansallisesti.

Rural Finland -mittaristo - maaseutumatkailun yritysbarometri (ohjeistus ja lomakemalli)

Rural Finland –hankkeen sivuilla on julkaistu myös Matkailun työkalupakki, johon on koottu yli 60 matkailun kehittämisen työkalua. Työkalupakista löytyy välineitä mm. tuotekehitykseen, laatuun, turvallisuuteen, myyntiin ja markkinointiin liittyen.

Lisätietoja:
Raija Ruusunen (raija.ruusunen(a)karelia.fi, 050 356 0897)
Tero Taatinen (tero.taatinen(a)karelia.fi, 046 920 0394)
Katja Pasanen (katja.pasanen(a)uef.fi, 050 439 0925)

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020