Maaseutuohjelman juna kulkee kohti ensi vuotta

Ollaan siinä vaiheessa vuotta, kun maaseutuohjelman seurantakomitea kokoontui tekemään ohjelman etenemisen tilannekatsauksen. Kokouksessa hyväksyttiin muutoksia ohjelmaan ja esiteltiin maaseutuverkoston tulevan kaksivuotiskauden työryhmien koordinaattorit.

Kokouksen alussa kuultiin hyviä uutisia. Maaseuturahaston kautta on vuosien 2007–2013 ohjelman ansiosta maksettu Suomelle 72 701 842,49 euroa. Suomi on ensimmäisiä maita, joiden tilit viime kaudelta komissio on nyt hyväksynyt. Myös nykyisen ohjelman eteneminen on eurooppalaisittain hyvää, sillä Suomi pitää kärkipaikkaa: 30 prosenttia ohjelman varoista on maksettu. Tyytyväisiä ollaan myös sähköisen tukihaun yleistymiseen, missä toki on vaihtelua alueiden ja tukimuotojen välillä. Hanke- ja yritystuista 90 prosenttia haetaan sähköisesti.

Ohjelmakauden alkuvaiheessa tiedonvälityshankkeet ovat olleet suosittuja. Ohjelman edetessä toimijat ovat oppineet hakemaan myös muita kehittämishankkeita. Hankkeista on tullut napakampia, niin ajaltaan kuin rahoitukseltaan, kertoi Tiina Suutari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Yleishyödylliset investoinnit ovat olleet suosittuja ja niissä on tehty ja kunnostettu leikki-, harrastus- ja kokoontumispaikkoja sekä ympäristökohteita.

Yritystukien suosiossa on eroja alueiden välillä. Paikoin niin maatalouteen liittyviä kuin muita yritystukia toivottaisiin paljon enemmän, mutta paikoin on nähty myös hakuinnon virkistymistä ja vahvaa kiinnostusta myös Leader-rahoitteisiin yritystukiin. Yritykset hakevat tukea yhä isompiin tarkoituksiin viime kauteen verrattuna. Käynnissä on suuriakin investointeja. Nuoria viljelijöitä alalle kaivattaisiin ja nuoren viljelijän aloitustukea voitaisiin hakea paljon enemmän.

Muutoksia ohjelmaan

Kokous hyväksyi muutoksia maaseutuohjelmaan. Esitys kolmanneksi ohjelmanmuutokseksi toimitetaan komissiolle vuoden 2017 alussa. Ohjelmamuutoksessa on useita toteuttamista sujuvoittavia tarkennuksia ja joitakin isompia muutoksia:

1.Kevään 2016 kehysriihessä luonnonhaittakorvauksiin saatiin reilut 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta vuodelle 2017, minkä vuoksi vuodelle 2017 tehty luonnonhaittakorvauksien leikkaus perutaan.

2.Viljelijöiden keskuudessa suosiota saaneessa tilaneuvonnassa nostettiin tilakohtaista neuvonnan enimmäismäärää 3 500 euron sijaan 7 000 euroon.

3.Laajakaistainvestoinneissa tuensaajana voi jatkossa olla myös muu kuin yleishyödyllinen hakija, rahoitettavan toiminnan tulee kuitenkin edelleen olla yleishyödyllistä. Tuki olisi 50 % tai 70 % riippuen hanke-toteuttajan liikevaihdosta.

4.Ympäristökorvauksien valvontaa pyritään keventämään, mutta yksityiskohdista neuvotellaan edelleen komission kanssa. Muutoksessa esitetään poistettavaksi päällekkäisyydet toimen tilakohtainen ravinteiden tasapainoisen käyttö ja lohkokohtaisten toimien perustasovaatimusten välillä. Tilakohtaiseen toimeen sitoutuminen on kuitenkin edelleen kaikkien lohkokohtaisten toimien edellytys.

Uudet vetäjät luotsaamaan maaseutuverkoston teemoja

Maaseutuverkosto keskittyy vuosina 2017-18 kahteen teemaan: Maaseudun hyvinvointi ja tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys. Samannimisille työryhmille haettiin koordinaattoreita kesällä 2016. Molempiin tehtäviin saatiin useita ehdotuksia. Maaseudun hyvinvointi -ryhmän vetäjäksi on valittu Jalmari Heikkonen Työterveyslaitoksesta ja Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen -ryhmän vetäjäksi Marko Mäki-Hakola Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta. Koordinaattorit ryhtyvät heti kokoamaan työryhmiä ja verkostojaan. Myös maaseutuverkoston ohjausryhmä nimetään uudelleen.

Ohjausryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö
Varapuheenjohtaja Antti-Jussi Oikarinen, Maaseutuvirasto

Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö
varajäsen: Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö

Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
varajäsen: Ritva Rinta-Pukka, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
varajäsen: Hannele Pyykkö, Vaara-Karjalan Leader ry

Taina Väre, Kuntaliitto
varajäsen: Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, elinkeinot ja osaaminen –verkosto
varajäsen: Heli Siirilä, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, maankäyttö- ja infra-verkosto

Ohjausryhmän vuosien 2015–2016 työryhmien puheenjohtajat jatkavat ohjausryhmässä:
Ympäristö ja ilmasto: Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Innovaatiot: Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
Nuoret: Heidi Siivonen, Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys
Yrittäjyys ja elinkeinot: Hannu Uusihonko, FP Food Park Oy

Meri- ja kalatalousverkoston puheenjohtaja: Kari Saulamo, maa- ja metsätalousministeriö

Ohjausryhmän vuosien 2017–2018 teemojen koordinaattorit:
Maaseudun hyvinvointi: Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen: Marko Mäki-Hakola, MTK

Esittelijä: Teemu Hauhia, Maaseutuvirasto, verkostopalvelut
Sihteeri: Maaseutuvirasto, verkostopalvelut

Lisätiedot maa- ja metsätalousministeriöstä:
(ohjelman muutoksesta) Tiina Malm, p. 0295162428
(maaseutuverkoston ohjausryhmästä) Taina Vesanto, p. 0295162405
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020