Maaseutuohjelman toimeenpano etenee vauhdikkaasti: seurantakomitea hyväksyi ohjelman ensimmäisen vuosiraportin

Maaseutuohjelman seurantakomitean puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio avasi maaseutuohjelman seurantakomitean kokouksen tyytyväisin mielin.
– Toimeenpano on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle ja päätöksenteko on mahdollista kaikissa ohjelman toimenpiteissä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Husu-Kallio kiitteli.

Kokousta oli saapunut seuraamaan Suomeen myös Neda Skakelja EU komission DG AGRIsta.
– Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma oli yksi ensimmäisistä komission hyväksymistä ohjelmista. Suomessa voidaankin olla tyytyväisiä ohjelman nopeaan etenemiseen, Skakelja totesi.

Turussa toukokuussa järjestetyssä seurantakomitean kokouksessa käsiteltiin ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäistä vuosiraporttia. Seurantakomitea hyväksyi raportin vuosista 2014 ja 2015.

Maaseutuohjelman seurantakomitea kokoontui Jaana Husu-Kallion johdolla vuoden 2016 ensimmäiseen kokoukseen

Eläinten hyvinvointikorvauksen ja ympäristökorvauksen tavoitteet toteutuneet

Maaseutuekonomisti Virva Terho maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosien 2014 ja 2015 vuosikertomukset. Maksuja vuoden 2015 loppuun mennessä oli toteutunut neuvonnasta, nuoren viljelijän aloitustuesta, ympäristökorvauksista, luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonhaittakorvauksista ja eläinten hyvinvointikorvauksista.

Neuvo2020 -toimenpiteeseen on hyväksytty yhteensä 575 neuvojaa ja vuoden 2015 loppuun mennessä suoritettiin 5 208 neuvontatapahtumaa 4 659 tilalla. Ohjelmakauden tavoitteeksi on asetettu, että neuvontaa tehdään 43 000 maatilalla. Tavoitteesta on ensimmäisenä vuotena toteutunut 10,8 %.​

Myönteisiä investointitukipäätöksiä tehtiin noin 960 kpl. Investointiavustusta myönnettiin yhteensä 47,4 miljoonaa euroa, joka sisältää sekä EU-osarahoitteiset että kansallisena lisäosana myönnettävät avustukset. Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia jätettiin 180 kpl ja niistä tehtiin vuoden 2015 aikana 130 myönteistä päätöstä.

Vuosina 2014–2015 yhteensä 45 624 tilaa haki ympäristötukisitoumusta 2,06 miljoonalle hehtaarille. Ympäristösopimuksia haettiin lähes 2 500 kpl. Luonnonmukaisen tuotannon tukea maksettiin 200 828 hehtaarille ja yhteensä 3 993 tuensaajalle. Luonnonhaittakorvausta maksettiin 51 451 tilalle ja 2,81 miljoonan hehtaarin alalle.

​Eläinten hyvinvointikorvauksen mukaisen sitoumuksen teki 6 395 tilaa. Kaiken kaikkiaan 41 % nautatiloista, 80 % sikatiloista, 42 % lammas- ja vuohitiloista ja 85 % siipikarjatiloista teki eläinten hyvinvointisitoumuksen. Ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen koko ohjelmakaudelle asetetut tavoitteet ovat näiden myötä jo toteutuneet.

Vuoden 2015 lopussa hanke​tukihakemuksia ohjelmaan oli jätetty yhteensä 1 574 kpl ja yritystukihakemuksia 1 208 kpl. Hanketukihakemuksista 62 % oli haettu Leader-ryhmien kautta.

Maksuissa edetään EU-maiden kärjessä

Osastonjohtaja Antti-Jussi Oikarinen toi mukanaan Maaseutuvirastosta hyviä uutisia maaseutuohjelman maksuista.
– Suomen kumulatiivinen maksuprosentti on noin 28 %, mikä on tällä hetkellä EU-jäsenmaiden paras. EU-maiden keskiarvo on 8,94 %.

Ohjelman uudet sähköiset hakujärjestelmät ovat olleet hakijoiden keskuudessa erittäin suosittuja.
– Valtaosa hakijoista on jättänyt hakemuksensa sähköisesti. Tukijärjestelmien monimutkaisuus on kuitenkin aiheuttanut haasteita tietojärjestelmien toimivuuteen. Tällä hetkellä kaikkien toimenpiteiden tukia voi hakea joko sähköisesti tai väliaikaisesti paperilla, Oikarinen kertoi.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maaseutuekonomisti Virva Terho, 02951 62 141
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tutustu tarkemmin:
Vuosikertomus 2014 & 2015

Lisätietoja tuenhakijoille:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät

Maaseutuohjelma on keskeisin väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. Käynnissä oleva uusi ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020 ja sen julkinen rahoitus koko ohjelmakaudella on 8,181 miljardia euroa.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020