Veljestila luonnonvarat 3

Neuvo 2020 tarjoaa viljelijöille apua moneen pulmaan

Neuvonta on ollut tukijärjestelmien piirissä jo aiemmin, mutta vuonna 2015 asiat muuttuivat viljelijälle suotuisaan suuntaan: maatilaneuvonta siirtyi EU-osarahoitteisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 piiriin. Tuetut neuvontapalvelut avattiin samalla valtakunnallisesti kaikkien viljelijöiden hyödynnettäväksi Neuvo 2020 -nimellä.
– Jokainen maatila saa ohjelmakauden aikana maksutonta neuvontaa 3 500 euron edestä. Viljelijä maksaa vain arvonlisäveron, kertoo neuvotteleva virkamies Tiina Malm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Neuvoja myös täydentäviin ehtoihin

Neuvonnan avulla viljelijä saa enemmän irti maaseutuohjelman mahdollisuuksista oman tilansa tarpeisiin räätälöitynä. Tarjolla on neuvoja moneen pulmaan. Pitkältä listalta löytyvät seuraavat: täydentävät ehdot, viherryttämistuki, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus, vesien ja maaperän suojelu, innovaatiot, ympäristökorvaus, maatalousmaan säilyttäminen viljelyyn ja laiduntamiseen soveltuvassa kunnossa, luomu, kasvinsuojelu ja integroitu torjunta, tuotantoeläinten hyvinvointi ja terveydenhoito sekä ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista esimerkiksi energiankäytön tehostaminen ja uusiutuva energia.

Viime aikoina on julkisuudessa käyty keskustelua täydentävistä ehdoista ja niiden muutoksista, kuten eläinten hyvinvoinnin valvonnan laajenemisesta. Malm muistuttaa neuvonnasta olevan paljon hyötyä erityisesti muutostilanteissa.
– Neuvonnan tarkoituksena on antaa varmuutta: sen avulla voi tarkistaa esimerkiksi vaatimusten ymmärtämistä ja noudattamista käytännössä. Neuvonnan tavoitteena on auttaa myös siinä, että viljelijä saa tilalle kuuluvat tuet täysimääräisinä. Jos esimerkiksi täydentäviin ehtoihin liittyen on epäselvyyksiä, kannattaa kutsua neuvoja paikalle.

Neuvo 2020 -neuvojaa ei voi tilata tekemään talous-, vero-, sukupolvenvaihdos- tai maatilojen yhtiöittämiseen liittyvää neuvontaa, tukihakemusta tai veroilmoitusta. Ulkopuolelle jäävät myös palvelut, jotka on jo huomioitu ympäristökorvauksessa. Näitä ovat esimerkiksi viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma ja viljavuusnäytteiden otto.

Vaikka neuvontajärjestelmä on kattava jo nykyisellään, laajenee lista entisestään vuoden 2017 aikana.
– Maaseutuohjelman 2. ohjelmamuutoksessa neuvontatoimenpidettä laajennetaan maatilojen nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, Malm kertoo.

Asiantuntijoiden osaamista ja apua tarjolla ympäri Suomen

Neuvontaa saa halutusta aihealueesta omien tarpeiden mukaan. Neuvontapalveluiden tilaaminen on helppoa: viljelijä sopii tilalla tarvittavasta neuvonnasta haluamansa neuvojan kanssa. Neuvo2020 -järjestelmään hyväksytyt neuvojat löytyy Mavin neuvojarekisteristä. Neuvojan voi kutsua tilalle vaikka useampaan kertaan.

Jos neuvojiksi hakeneiden määrä yllätti, on yllättänyt myös tehtyjen neuvontakäyntien määrä.​
​– Neuvontakäyntejä on kirjattu maatiloilla ympäri Suomen jo lähes 12 000, Malm kertoo viimeisimmistä luvuista.​

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tiina Malm, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 16 2428, etunimi.sukunimi@mmm.fi

ylitarkastaja Heikki Pajala, Maaseutuvirasto
p. 0295 31 2378, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Tutustu tarkemmin:
Mavi.fi Neuvojarekisteri
Mavi.fi Neuvonta
Tutustu neuvontaesitteeseen
Neuvoja bloggaa: tutustu neuvojan mietteisiin ja seuraa pohdintaa kasvinviljelyn kehityssuunnista​

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020