Nyt haussa: uudet teemat maaseutuverkoston työryhmille vuosille 2017–2019!

Kussakin EU-maassa toimii kansallinen maaseutuverkosto, jonka tehtävänä on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkosto välittää tietoa ja taitoa maaseutuohjelman mahdollisuuksista. Maaseutuverkoston toimintaan voi tutustua osoitteessa arkisto.maaseutu.fi. ​Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Maaseutuverkoston ohjausryhmässä ovat jäseninä edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmästä, Kuntaliitosta, ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Lisäksi maaseutuverkoston ohjausryhmän yhteydessä toimii teemoittaisia työryhmiä​. Työryhmien puheenjohtajat toimivat ohjausryhmän jäseninä.

Vuosina 2014–2016 työryhmien teemoina ovat: nuoret, innovaatiot, yrittäjyys ja elinkeinot sekä ympäristö ja ilmasto. Vuonna 2016 on perustettu lisäksi kalatalousteemalle oma työryhmänsä. Työryhmät ovat muun muassa toteuttaneet erilaisia tapahtumia, seminaareja ja kilpailuja sekä viestineet aktiivisesti teemaansa liittyvistä asioista. Esimerkiksi nuoriso-työryhmän yhtenä tavoitteena on ollut edistää nuorison työllistymistä ja yritystoiminnan kehittämistä maaseudulla. Nuoriso-työryhmän lanseeraaman ns. nuorisotoiminnan palvelupaketin avulla on toteutettu koulutuksia ja tapahtumia, joissa nuoret ovat päässeet tutustumaan yrittäjyyteen ja yritystoimintaan.

Mahdollisuus vaikuttaa maaseudun kehittämisen suuntaan

Etsimme nyt ideoita uusiksi teemoiksi vuosille 2017–2019. Valittujen teemojen ympärille kootaan työryhmä, joka lähtee viemään teemaan liittyviä asioita eteenpäin. Työryhmiä tullaan asettamaan 2-4. Työryhmät tulevat aloittamaan toimintansa vuoden 2017 alussa.

Työryhmien toiminnan kautta on mahdollista vaikuttaa maaseudun kehittämisen suuntaan ja tehostamiseen kyseisen teeman osalta. Työryhmille osoitetaan oma budjetti toiminnan rahoittamista varten.

Mikä olisi sinun ehdotuksesi työryhmän aiheeksi? Kuka olisi paras vetäjä eli puheenjohtaja ko. ryhmälle? Mikä teema kaipaisi ympärilleen toimijajoukkoa, joka ei vielä ole toisiaan löytänyt?

Teemoiksi on aiemmissa keskusteluissa esitetty muun muassa seuraavia: biotalouden ja kiertotalouden rajapinta, naisyrittäjät, nuoret yrittäjät, maahanmuuttajat / vastaanottava maaseutu/monikulttuurisuus, sosiaaliset innovaatiot, älykäs maaseutu, maaseudun digitalisaatio, maatalouden nykyaikaisuus/uudistaminen ja ilmastonmuutoksen haasteet.

Lähetä ehdotuksesi viimeistään 1. huhtikuuta

Pyydämme esittämään ehdotuksen maaseutuverkoston uudeksi teemaksi ja ehdokkaansa ko. työryhmän puheenjohtajaksi 1.4.2016 mennessä sähköpostitse osoitteisiin taina.vesanto@mmm.fi ja marianne.selkainaho@mmm.fi

Lisätietoja:
maatalousneuvos Taina Vesanto, p. 02951 62405
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, p. 02951 62218​
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tutustu tarkemmin:
Maaseutuverkosto
Maaseutuverkoston työryhmät

Työryhmien PJ:t

Nyt käynnissä olevien työryhmien puheenjohtajat vasemmalta: Eija Hagelberg (ympäristö ja ilmasto), Hilkka Vihinen (innovaatiot), Hannu Uusihonko (yrittäjyys) ja Heidi Siivonen (nuoret)

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020