Puheenjohtajat haussa maaseutuverkoston uusille työryhmille - teemoina maaseudun hyvinvointi ja tulevaisuuden maaseutuyrittäminen

Kussakin EU-maassa toimii kansallinen maaseutuverkosto, jonka tehtävänä on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkosto välittää tietoa ja taitoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mahdollisuuksista.

Maaseutuverkoston yhteydessä toimii lisäksi teemoittaisia työryhmiä. Työryhmien toiminnan kautta on mahdollista vaikuttaa maaseudun kehittämisen suuntaan ja tehostamiseen kyseisen teeman osalta. Vuosina 2015–2016 työryhmien teemoina ovat olleet nuoret, innovaatiot, yrittäjyys ja elinkeinot sekä ympäristö ja ilmasto. Työryhmät ovat muun muassa toteuttaneet erilaisia tapahtumia, seminaareja ja kilpailuja sekä viestineet aktiivisesti teemaansa liittyvistä asioista. Tutustu tarkemmin työryhmien toimintaan.​

Ideoita uusiksi teemoiksi etsittiin kevään 2016 aikana kaikille avoimessa haussa. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä teemoiksi vuosille 2017–2018 valittiin maaseudun hyvinvointi ja tulevaisuuden maaseutuyrittäminen. Maaseudun hyvinvointiryhmässä etsitään keinoja viljelijöiden, maaseutuyrittäjien sekä kolmannen sektorin toimijoiden jaksamisen tueksi. Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen -työryhmä keskittyy puolestaan yrittämisen uusiin muotoihin ja toimintatapoihin.

Lähetä ehdotuksesi työryhmän puheenjohtajaksi elokuun loppuun mennessä

Työryhmille etsitään nyt puheenjohtajia. Puheenjohtaja kokoaa teeman ympärille työryhmän, joka lähtee viemään teemaan liittyviä asioita eteenpäin. Työryhmät tulevat aloittamaan toimintansa vuoden 2017 alussa ja kausi jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Työryhmille osoitetaan oma budjetti toiminnan rahoittamista varten. Työryhmien puheenjohtajat ovat myös maaseutuverkoston ohjausryhmän​ jäseniä. Ohjausryhmän jäsenet toimivat virkavastuulla.

Lähetä esityksesi puheenjohtajaksi viimeistään 31.8.2016 maa- ja metsätalousministeriöön sähköpostitse osoitteeseen: ohjelma@mmm.fi Muista samalla ilmoittaa, kumman työryhmän puheenjohtajaksi esität ehdokasta.

Tutustu tarkemmin:
Kuvaukset työryhmien tavoitteista ja työryhmätyöskentelystä ​

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Taina Vesanto, p. 02951 62405
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, p. 02951 62218
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Työryhmien PJ:t

Kauden 2014-2020 ensimmäisten työryhmien puheenjohtajat vasemmalta oikealle: Eija Hagelberg (ympäristö ja ilmasto), Hilkka Vihinen (innovaatiot), Hannu Uusihonko (yrittäjyys ja elinkeinot) ja Heidi Siivonen (nuoret).

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020