Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin

Osana hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanketta maa- ja metsätalousministeriö käynnistää ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman. Kokeiluohjelma tuo kolmen vuoden aikana yli 12 miljoona euroa innovatiivisten teknologioiden ja logististen ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Rahoitus on valtakunnallista, ja hankehallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Rahoitushaku aukeaa 16.6.2016.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotalouden kärkihankkeessa panostetaan ravinteiden kierrätykseen ja tehostetaan toimia vesien suojelemiseksi. Tavoitteena on parantaa ravinteiden hyötykäyttöä erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen edistämiseksi kokeiluohjelma rahoittaa ravinteiden kierrätykseen liittyviä innovaatioita, tuotekehitystä ja kokeiluhankkeita. Kokeiluohjelman avulla tuetaan muun muassa biomassojen ravinteiden käsittelyn ja ravinteiden kierrätyksen logistiikan kehittämistä, kierrätyslannoitevalmisteiden kehittämistä ja tuotantoa sekä biomassojen hyödyntämistä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämisessä.

– Nyt käynnistyvä kokeiluohjelma on hyvä mahdollisuus yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Maatiloille kokeiluohjelma tarjoaa ratkaisuja ravinteiden kierrätyksen käytännön ongelmiin, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistuttaa.

Kokeiluohjelman rahoitus on suunnattu ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta hanketyypistä riippuen tukea voivat saada myös suuret yritykset ja yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt. Kokeiluohjelmasta saatava tuen määrä on hanketyypistä riippuen 15–80 prosenttia kaikista hyväksyttävistä kustannuksista. Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Vuoden 2016 valintajaksot päättyvät 31.8. ja 31.10.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote aiheesta 16.6.2016
Hakuilmoitus ja -lomakkeet (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
Valtioneuvoston asetus aiheesta
Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kärkihanke

Lisätietoa:
neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio Biström, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 400, etunimi.sukunimi@mmm.fi
kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 631, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020