Tuloksellista paikalliskehittämistä EU:n kalatalousalueilla

Helsingissä järjestetään 24.–26.5. kansainvälinen seminaari, jossa tapaavat kalatalouden toimintaryhmät EU:n eri jäsenmaista. Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät edistävät meri- ja kalatalouden elinkeinoja.

Ryhmät auttavat kalastajia uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä, innostavat nuoria alalle, edesauttavat kehittämään ja brändäämään särkikalasta gourmet-tasoisia nautintoja sekä kalanluista eksoottisia koruja. Toiminta on siis hyvin laajaa ja nivoutuu sinisen kasvuun ja biotalouteen.

Seminaarin tavoitteena on:

  • auttaa jäsenmaiden toimintaryhmiä laatimaan entistä parempia kehittämisstrategioita
  • lisätä paikallisen kehittämisen vaikuttavuutta
  • auttaa toimintaryhmiä ja hallintoviranomaisia seuranta- ja arviointimenetelmien kehittämisessä, jotta toiminnalla kyetään vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin
  • keskustella toiminnan tuloksista ja tulevaisuuden näkymistä


Seminaarissa kuullaan hyvistä käytännöistä, käydään työryhmäkeskusteluja ja tutustutaan hankkeisiin. Lisäksi on mahdollisuus osallistua Etelä-Suomen kalatalousryhmän hankevierailulle. Tapahtumaan odotetaan noin 150 osallistujaa.

Paikallinen kehittäminen on toimintaa jonka kautta vahvistetaan yhteisöllisyyttä paikallisella tasolla ja paikallisten ihmisten yhdessä määrittelemien tavoitteiden saavuttamista. EU-jäsenmaista 20 toteuttaa kalatalouden yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä ohjelmakaudella 2014–2020. Paikallisia kalatalousryhmiä on noin 300, joista Suomessa toimii kymmenen. Työtä tehdään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella.

Seminaarin järjestää EU:n kalatalouden paikallisen kehittämisen verkostoyksikkö FARNET yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä Etelä-Suomen kalatalousryhmän kanssa. Tapahtuma järjestetään Euroopan komission meri- ja kalastusalueiden pääosaston aloitteesta.

Euroopan kalastusalueiden verkosto FARNET: www.farnet.eu
FARNET-lehti: CLLD for 2014/2020
Hanke-esimerkkejä: Suomi ja Eurooppa
Video: FARNET in 4 minutes

Lisätietoja:
Petri Rinne, FARNET/Suomen kylätoiminta, p. 040 555 3232, etunimi.sukunimi@joutsentenreitti.fi
Kari Saulamo, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2261, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Esko Taanila, Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO, p. 044 377 4516, etunimi.sukunimi@sepra.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020