Tutustu maaseutuohjelman vaikuttavuusindikaattoreihin Luken verkkopalvelussa

Luke on julkaissut Agrikaattori-palvelun, josta löytyy EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vaikuttavuusindikaattorit. Ne jakautuvat viiteen osa-alueeseen: Ilmastonmuutos ja ilmanlaatu, ympäristö, maaseudun yritystoiminta ja elämänlaatu, maataloustuotannon kilpailukyky sekä laadukas ruoka ja eläinten hyvinvointi. Osa-alueet ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tavoitteita.

Ilmastonmuutos ja ilmanlaatu -osiosta selviää esimerkiksi maatalouden kasvihuonepäästöt eri vuosina eri puolilla maata. Maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 13 prosenttia aikavälillä 1990-2013, mutta 2000-luvulla päästöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen osuus kokonaispäästöistä on noin 10 prosenttia.

Ympäristö-osiosta käy ilmi, että hyvällä lannankäsittelyllä voidaan vähentää päästöjä ilmaan ja vesiin sekä samalla parantaa lannan lannoitusvaikutusta.

Maaseudun yritystoiminta ja elämänlaatu -osiosta kerrotaan muun muassa se, että koneurakointi on useimmiten pääasiallisena maatalouden ulkopuolisena toimialana. Muita palveluja ovat kuljetuspalvelut, rakentaminen sekä uusiutuvan energian tuotanto.

Maataloustuotannon kilpailukyky -osiossa kerrotaan kotimaisen tuotannon suhteesta kulutukseen. Naudanlihan omavaraisuus on 80 prosentin tuntumassa, sianlihan tuotanto ja kulutus on suunnilleen yhtä suuret eli omavaraisuus on noin 100 prosenttia. Maitotuotteiden omavaraisuus on myös lähellä sataa prosenttia.

Laadukas ruoka ja eläinten hyvinvointi -osiossa selviää se, että Suomessa on erityisesti luomumyllytuotteiden valmistajia. Luomutuotteiden osuus vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä oli vuonna 2012 noin 1,6 prosenttia ja tavoite on, että julkisen sektorin ruokapalveluiden osalta tarjottavasta ruoasta 20 prosenttia on luomua vuoteen 2020 mennessä.

Tutustu palveluun osoitteessa: http://stat.luke.fi/indikaattorit

Lisätietoa:
informaatikko Erja Mikkola, Luke
etunimi.sukunimi@luke.fi
0295322413​

ylitarkastaja Saara Meurasalo, MMM
etunimi.sukunimi@mmm.fi
0295162035​

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020