Valtakunnallisilla koordinaatiohankkeilla lupaava alku

Vihannestori

Vuosi sitten Suomeen valittiin kuusi valtakunnallista koordinaatiohanketta, jotka rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Koordinaatiohankkeiden tavoitteena on lisätä ja tiivistää yhteistyötä toimialojen sisällä. Erityisesti halutaan varmistaa hyvä tiedonvaihto erillisten toimialaa kehittävien hankkeiden välillä. Koordinaatiohankkeet ovat hyvä kanava myös kansainvälisen kehittämisyhteistyön aloittamiselle.

Koordinaatiohankkeet ovat käynnistyneet onnistuneesti niin valtakunnallisella kuin maakunnallisella tasollakin.
− Viestintä kaikesta koordinaatiohankkeen teemaan liittyvästä on tärkeässä roolissa ja sen myötä on tehty paljon kaikenlaista. Olemme esimerkiksi järjestäneet valtakunnallisia seminaareja ja tehneet oppaita yrittäjien toiminnan tueksi. Aitojamakuja.fi-sivustolle olemme tehneet tapahtumakalenterin, johon on koottu paljon myös maakunnissa käynnistyneiden hankkeiden tapahtumia, toteaa lähiruuan koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Päivi Töyli.

Koordinaatiohankkeet keskittyvät teemoihin, joissa on paljon alueellista ja paikallista yritys- ja hanketoimintaa. Nämä teemat ovat luomu, luonnontuotteet, lähiruoka, Green Care -hyvinvointipalvelut, energiatehokkuus ja matkailu.

Töylin mukaan koordinaatiohankkeet ovat tehneet myös keskenään paljon yhteistyötä.
− Näin toimintaa on saatu näkyvämmäksi ja varmistettu myös se, ettei tehdä asioita päällekkäin. Tästä hyötyvät kaikki.

Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden tarkoituksena on luoda verkostoja tiettyjen alojen hankkeiden kesken. Koordinaatiohankkeiden kautta tuodaan lisää tehoa paitsi yksittäisiin hankkeisiin myös koko toimialaan. Töylin mukaan lähiruuan koordinaatiohankkeen haasteena on saavuttaa vielä kaikkein pienimmät, paikallisen tason hankkeetkin.
− Tavoitteena on, että kaikki löytäisivät meidät ja verkosto toimisi tehokkaasti.

Jos valmistelet hanketta luomun, luonnontuotteiden, lähiruuan, Green Caren, energiatehokkuuden tai matkailun alalla, ota yhteys valtakunnallisen koordinaatiohankkeen vetäjään jo varhaisessa vaiheessa!

Yhteystiedot

Luomu
Luomualan koordinaatiohanke
Pro Luomu ry,
Marja-Riitta Kottila
marja-riitta.kottila@proluomu.fi

Luonnontuotteet
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA)
Helsingin yliopisto,
Juha Rutanen
juha.rutanen@helsinki.fi

Lähiruoka
Lähiruoan koordinaatiohanke
Turun yliopisto,
Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi

Green Care -hyvinvointipalvelut
Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke
Luonnonvarakeskus,
Aino-Elina Vehmasto
elina.vehmasto@luke.fi

Matkailu
Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke
Karelia ammattikorkeakoulu Oy,
Raija Ruusunen
raija.ruusunen@karelia.fi

Energiatehokkuuden koordinaatiohanke
Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - Energiatehokkuuden koordinaatiohanke
ProAgria Keskusten Liitto ry,
Maarit Kari
maarit.kari@proagria.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020