Jaa ajatuksesi maaseutupolitiikan tulevaisuudesta

Parhaillaan käynnissä oleva EU:n rahoituskausi päättyy vuoteen 2020 ja sen jälkeisen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan valmistelu on jo alkanut. Komissio kerää ajatuksia työn tueksi julkisella kyselyllä, joka avoinna 2. toukokuuta asti.

Nykyisen rahoituskauden linjoista sopimisen jälkeen on tapahtunut suuria muutoksia: tuottajahinnat ovat laskeneet, kauppapolitiikka on muuttunut ja EU on sitoutunut uusiin ilmastotavoitteisiin. Tätä taustaa vasten pohditaan, tuoko EU:n yhteinen maatalouspolitiikka välineitä, joita kannattava maatalous, elinvoimainen maaseutu ja ilmastonmuutos edellyttävät. Monia uusia mahdollisuuksia, kuten bio- ja kiertotalous sekä digitalisaatio, on tuotava vahvemmin mukaan.

Osallistu 2. toukokuuta mennessä!
Linkki suomenkieliseen kyselyyn
Lisätietoja komission sivuilta

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020