Leader-ryhmät uskovat paikallisuuden valoisaan tulevaisuuteen

Leader-toimijat ennustavat paikalliselle kehittämiselle valoisaa tulevaisuutta. Maakunta- ja kuntauudistuksen myötä yhteisölähtöiselle paikalliselle kehittämiselle nähdään entistä enemmän tarvetta. Leader-ryhmät pohtivat muuttuvaa rooliaan maa- ja metsätalousministeriön tekemässä kyselyssä maaliskuun alussa. Verkkokyselyyn vastasi 170 Leader-toimijaa ympäri maata.

Avoimina uusille tehtäville ja kumppaneille

Vastausten perusteella näyttää siltä, että Leader-ryhmät ovat heränneet pohtimaan toimintaansa ja tulevaisuuttaan kriittisesti. Monissa ryhmissä haetaan aktiivisesti uusia kumppaneita. Myös uusia tehtäviä ollaan valmiita ottamaan. Näitä voisivat olla esimerkiksi yritysneuvonta, työllistämispalvelut, etsivä nuorisotyö, kylätoiminnan koordinointi, paikallinen kehittäminen kaupungeissa ja vastuu tietyn teeman, kuten matkailun, kehittämisestä alueella.

Vastaajissa oli myös varovaisemmin suhtautuvia. Joku kirjoitti, että ryhmä pysyy nykyisessä roolissa ja seuraa tilannetta. Tulevaisuutta ja uusia tehtäviä osa ei ehdi edes miettiä perustyön pyörittämisen viedessä kaikki voimavarat.

Leader mukaan maakuntauudistuksen valmisteluun

Leader-ryhmät voivat toimia linkkinä paikallisten toimijoiden ja maakunnan välillä: tuoda paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen äänen maakuntatasolle ja jalkauttaa maakuntatason asioita kentälle. Yhteyttä maakunnan suuntaan halutaan vahvistaa, mutta samalla on huolehdittava siitä, että toiminta pysyy ruohonjuuritasolla lähellä paikallisia.

Joku nosti maakuntauudistukseen liittyen tärkeimpänä asiana esiin sen varmistamisen, että Leader ei unohdu uudessa maakunnassa. Toiseksi yhteistyökuviot kuntien kanssa on rakennettava uudelleen kunnan uuden roolin myötä. Kun nämä perusasiat ovat selvät, Leader-ryhmä voi miettiä myös uusien tehtävien ottamista.

Leader-ryhmillä on monenlaisia yhteyksiä maakuntauudistuksen valmisteluun. Kyselyyn tuli vastauksia 38 eri Leader-ryhmästä. Kymmenestä ryhmästä vastattiin, että Leader-ryhmän edustaja on mukana jossain maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä ja 14 ryhmästä, että Leader-ryhmän hallituksen jäsen on jossain valmisteluryhmässä. 33 ryhmästä vastattiin Leader-ryhmän edustajan osallistuneen maakuntauudistukseen liittyviin tilaisuuksiin. 20 vastaaja 16 eri ryhmästä oli siinä käsityksessä, että oma Leader-ryhmä ei ole osallistunut maakuntauudistuksen valmisteluun millään lailla.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti alkuvuodesta viisi keskustelutilaisuutta maakuntauudistuksesta. Yhteenvetona niistä todettiin, että maakunnilla on suuri vastuu maaseudun kehittämisestä. Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajien maakuntakierros puolestaan jatkuu 7.4.2017 asti. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa myös Leader-ryhmiä osallistumaan kierroksen tilaisuuksiin.

Visio ”paikallisyhteisöjen elinvoiman kasvattaja” sai kannatusta

Leader2030-tulevaisuustyö aloitettiin viime kesänä maa- ja metsätalousministeriön ja maaseutuverkoston johdolla. Tulevaisuustyössä on muotoiltu seuraavat visio ja missio:

  • Visio: Olemme paikallisyhteisöjen elinvoiman kasvattaja, rajoja ylittävä rohkea uudistaja.
  • Missio: Kokoamme yhteen ihmisten ja yhteisöjen voimavarat ja ideat paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimimme alustana, jossa muutetaan ideoiden kipinät toiminnan voimaksi. Toteutamme yhdessä rakennettua strategiaa kestävästi ja pitkäjänteisesti.


Kyselyn vastaajista valtaosa piti visiota ja missiota hyvinä. Noin viidennes vastaajista muokkaisi niitä hieman: joko yksinkertaisemmaksi tai toisi vielä jonkin näkökulman lisää.

Ministeriön turvattava resurssit ja Leader-ryhmien taattava laadukas toiminta

Yhteisten tulevaisuusleirien innoittamana ryhmät ovat aloittaneet omia tulevaisuusprosessejaan. Aktivoitumista tarvitaan kuitenkin vielä paljon lisää.

Muutamilla alueilla ELY-keskus, maakuntaliitto ja Leader-ryhmät ovat järjestäneet yhteisiä tulevaisuustyöpajoja. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa kaikkia alueita tällaisiin yhteisiin pohdintoihin. Valtakunnan tason näkökulmasta hyviä esimerkkejä ovat myös Leader-ryhmien välisen yhteistyön lisääminen ja laatutyöhön panostaminen. Näin osaaminen kehittyy ja Leaderin painoarvo aluekehittäjänä vahvistuu.

Leader-ryhmillä on myös selvä viesti maa- ja metsätalousministeriölle ja maaseutuverkostolle: Pitäkää huolta Leaderin resursseista, keventäkää hallintoa, lisätkää valtakunnallista näkyvyyttä ja vahvistakaa imagoa. Myös jatkuvaa vuoropuhelua ja alueille jalkautumista pidettiin tärkeänä, sekä materiaaleja ja välineitä tulevaisuustyön tueksi.

Seuraavan kerran Leader-asian äärellä ollaan yhdessä 4.-5.4. Leader-työn ajankohtaispäivillä Oulussa ja 21.-22.4. Leader-hallituskoulutuksessa Tuusulassa. 30.5. Maaseutuverkosto ja maa- ja metsätalousministeriö kutsuvat Leader-ryhmien hallitukset yhteiseen verkkokokoukseen, jossa alustetaan ja keskustellaan tulevaisuustyöstä. Alustukset ovat katsottavissa tallenteina myös jälkikäteen. Tapahtumista lisätietoa maaseutu.fi tapahtumakalenterissa.

Maa- ja metsätalousministeriö kysyi maaliskuun alussa Suomen 54 Leader-ryhmältä, miten ne ovat olleet mukana Leader2030-tulevaisuustyössä ja miten ne näkevät oman roolinsa tulevaisuudessa. Kyselyyn tuli vastauksia 38 eri ryhmästä yhteensä 170: vastaajina oli 40 Leader-ryhmien työntekijää ja 130 hallitusten jäsentä.

Lisätietoja:
Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 02951 62090, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkosto, puh. 040 559 9412, etunimi.sukunimi@maaseutu.fi

Leader2030-tulevaisuustyö maaseutu.fi-sivulla
MMM:n uutinen ruoka- ja luonnonvarasektorin maakuntakierroksesta
Muutosjohtajien maakuntakierroksen aikataulu ja materiaalit
Muutosjohtajien uutiskirje 17.3.2017: Leader-ryhmät mukaan uudistuksen valmisteluun
Kari Kylkilahden haastattelu: Leader-toiminta sote- ja maakuntauudistuksessa

Leader-väki kokoontui kesällä 2016 Tuusulaan pohtimaan tulevaisuuden kuvioita.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020