Kansallista metsästrategiaa, ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukevien hankkeiden haku alkoi

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja käytännön työkaluja strategioiden jalkauttamiseen. Nyt valittavissa hankkeissa edistetään muun muassa metsätalouden huomioon ottamista kaavoituksessa, metsäluonnon monimuotoisuuden seurantaa ja turvaamista, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä luontoon perustuvien palveluiden pilotointia.

Maa- ja metsätalousministeriö julistaa avoimen haun Kansallista metsästrategiaa, ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukeville hankkeille.


Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa uusia hakemuksia noin 500 000 eurolla vuonna 2018. Tavoitteena on rahoittaa noin viittä hanketta, joiden kesto voi vaihdella vuodesta kolmeen vuoteen. Useampivuotisia hankkeita varaudutaan rahoittamaan myös vuosina 2019–2020, mikäli valtion talousarviossa osoitetaan tähän tarkoitukseen tarvittavat varat. Koska teemat vaativat laajaa yhteistyötä, konsortiohankkeet ovat suositeltavia. Hakuaika päättyy 20. maaliskuuta.


Haun painopisteet
• Metsät ja kaavoitus
• Metsäluonnon monimuotoisuuden seuranta ja turvaaminen
• Sää- ja ilmastoriskienhallinnan työkalut ja seuranta biotaloudessa
• Luonnon arvoista lisäarvoa - ekosysteemipalvelujen pilotointihanke


Hakuohjeet ja hakulomake: mmm.fi/kms
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Katja Matveinen, erityisasiantuntija, puh. 02951 62287 etunimi.sukunimi@mmm.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020