Kokeilujen kautta ravinteet kiertoon ja vesistöt kuntoon

Lannasta lämpöä ja kuivikkeita, biokaasulaitoksen lietteistä kierrätyslannoitteita, järviruo’osta kasvualustoja. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma edistää uusien kiertotaloustuotteiden läpimurtoa käytännön kokeilujen avulla. Tällä hetkellä käynnissä on parikymmentä hanketta. Kärkihankerahoitusta pilotteihin on tarjolla vielä lokakuulle 2018 asti.

Suomessa syntyy vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja eloperäisiä sivuvirtoja, joiden sisältämät arvokkaat ravinteet tulisi saada nykyistä parempaan hyötykäyttöön.

– Ravinteiden kierrättäminen vähentää hukkaa, pienentää ympäristökuormitusta ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kertoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström.

Kustannustehokkaat kierrätysravinteet tai biomassojen kuljettamisen ratkaisut eivät kuitenkaan synny itsestään. Tarvitaan uusia innovaatioita ja käytännön kokeiluja. Ideoiden käytäntöön saattamisessa apuna on hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluva Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma.

Alue- ja paikallistason osaajat avainroolissa

– Kokeiluohjelman kautta tuetaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pilotit auttavat selvittämään, toimiiko innovaatio täydessä mittakaavassa, kertoo rahoitusta hallinnoivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki.

Kokeiluohjelma on jo synnyttänyt yrittäjyyttä eri puolille Suomea. Suurin osa käynnissä olevista piloteista keskittyy lannan prosessoinnin tai siitä jalostettujen ravinnetuotteiden testaukseen. Ohjelmaa ei ole kuitenkaan rajattu maatalouden jakeisiin tai maaseudun toimijoihin.

– Kokeiluja on käynnissä myös esimerkiksi ruokomateriaalin hyödyntämiseen, levänkasvatukseen ja rehutuotteiden kehittämiseen liittyen. Alue- ja paikallisen tason osaajat ovat avainroolissa, sillä biomassat ja elinkeinorakenne ovat erilaisia eri puolilla Suomea, Mäntymäki muistuttaa.

Katso esimerkit viedeolla, kysy lisää ja hae rahoitusta! (MMM.fi)

Tutustu maaseutuohjelman rahoittamiin ravinteiden kierrätyksen ja vesiensuojelun hankkeisiin.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020