Oletko sinä maaseutuverkoston uuden työryhmän vetäjä?

Haluatko olla etunenässä edistämässä ruuantuotannon uudistumista tai kylien älykkyyttä? Maaseutuverkoston uusille työryhmille, tulevaisuuden tuottajat ja älykkäät kylät, etsitään vetäjiä. Ehkä se olet sinä? Ehdotuksia uusista vetäjistä otetaan vastaan 17.8.2018 asti.

Eri teemoihin pureutuvat työryhmät ovat vakiintuneet osaksi maaseutuverkoston toimintaa. Ensi vuoden alussa aloittaa kaksi uutta työryhmää, joille valitaan asiaan vihkiytyneet vetäjät. Työryhmien teemoja etsittiin alkuvuodesta, ja maa- ja metsätalousministeriö valitsi vuosien 2019–2020 teemoiksi älykkäät kylät ja tulevaisuuden tuottajat.

- Työryhmän vetäjien rooli on aktivoiva. Vetäjältä odotetaan rohkeutta, verkostojen rakentamisen taitoa ja vahvaa tulevaisuusorientaatiota maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriöstä kuvaa. - Aikaisempien ryhmien työstä on erittäin hyviä kokemuksia, Vesanto kiittelee.

Työryhmien tarkoituksena on lisätä teemaan liittyvien tekijöiden yhteistyötä ja aktiivisuutta. - Ryhmien tavoitteena on saada pallo pyörimään ja muutos liikkeelle, Vesanto selventää. Työryhmien tavoitteena on yhdistää tahoja, jotka toimivat saman teeman edistäjinä. Tahot voivat olla esimerkiksi teeman ympärillä toimivia hankkeita, yrittäjiä tai yhdistyksiä.

Teemojen koordinaattorit ovat maaseutuverkoston ohjausryhmän jäseniä ja pääsevät siten vaikuttamaan myös koko laajan maaseutuverkoston toimintaan. Ryhmän työskentelyyn varataan maaseutuverkoston rahoitusta.

Älykkäät kylät

Älykkäät kylät ovat maaseutualueita ja yhteisöjä, jotka rakentavat tulevaisuuttaan olemassa olevien vahvuuksiensa päälle ja ottavat rohkeasti käyttöön uusia välineitä kehittääkseen elin- ja yrittämisen ympäristöään. Perinteistä toimintakenttää, sen verkostoja ja yhteisöä vahvistetaan digitalisaation ja nopeiden tietoliikenneverkkojen avulla ja uusia innovaatioita kehitetään ja otetaan käyttöön sujuvasti.

Smart Villages -aloitteen tavoitteena on luoda maaseutualueita, joissa ihmiset voivat ja haluavat elää, koska innovatiiviset, digitaaliset ratkaisut tekevät elämästä helppoa ja mukavaa. Kiertotalouden ja jakamistalouden liiketoimintamallit ovat erinomaisia esimerkkejä, joita voitaisiin jalostaa maaseutualueilla.

Työryhmän tavoitteena on lisätä tietoa ja aktiivisuutta tulevaisuuden ratkaisujen löytymiseksi.

Tulevaisuuden tuottajat

Tulevaisuuden tuottajat -teema perustuu ruuantuotantoon, joka on kestävää kaikilla kestävyyden kriteereillä, taloudellisesti, sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti. Tulevaisuuden tuottajien tavoitteena on kehittää valmistusmenetelmiä, jotka edistävät ihmisten, eläinten, kasvien tai ympäristön hyvinvointia ja terveyttä. Samalla edistetään vesien, luonnon monimuotoisuuden sekä luonnonvarojen suojelua, maaperän hyvää kuntoa sekä sopeutetaan tuotantoa ilmaston muutokseen ja hillitään ilmastomuutosta. Ympäristön ja eläinten hyvinvointi ja teot niiden edistämiseksi ovat tärkeässä roolissa.

Tulevaisuuden tuottajat soveltavat nykyaikaisia tieto- ja viestintäteknologioita maatalouteen. Työryhmä jakaa tietoa ja keskusteluttaa uusista tieto- ja viestintätekniikkaratkaisuista, kuten tarkkuuslaitteet, esineiden internet, anturit, geo-paikannusjärjestelmät, Big Data, miehittämättömät ilma-alukset (UAVit, drones) tai robotiikka.

Ehdota joko itseäsi tai muuta sopivaksi näkemääsi henkilöä lähettämällä lyhyet perustelut ja henkilön tiedot osoitteeseen marianne.selkainaho[at]mmm.fi 17.8.2018 mennessä.

Työryhmähaun uutinen
Tähän mennessä työskennelleet työryhmät

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020