Yksitoista ideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden haussa

Tammikuun lopussa päättyneeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 58 hankeideaa. Arviointiryhmä valitsi yksitoista parhaiten ohjelman tavoitteita tukevaa ehdotusta jatkovalmisteluun.

Jatkovalmisteluun valitut ideat voivat osallistua varsinaiseen hankehakuun, joka on 12.3.–4.5.2018. Hämeen ELY-keskus järjestää jatkovalmisteluun valituille koulutustilaisuuden 6.3.2018.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset

Teema kansainvälisen osaamisen kehittäminen elinkeinotoiminnassa

Hungry for Finland – ruokamatkailun tuotteistaminen
Idean esittäjä: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Kristiina Havas
Tiivistelmä: Tavoitteena on tuottaa elämyksellisiä ja vetovoimaisia ruokamatkailutuotteita kansainvälisille markkinoille.

Export factory for Bio-Forestry
Idean esittäjä: Suomen metsäkeskus
Yhteyshenkilö: Jouni Silvast
Tiivistelmä: Tavoitteena on koota osaajia metsäbiotalouden yritysten ympärille koottavaan kansainvälistymisen ja vientitoiminnan kiihdyttämöön ja auttaa yrityksiä vientitoiminnan ja markkinoinnin avaamisessa.

MarketWise – kansainvälisen markkinatiedon välityshanke
Idean esittäjä: Fennopromo Oy
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lilja
Tiivistelmä: Tavoitteena on kerätä ja välittää kansainvälistä markkinatietoa suomalaisille elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille.

KV farmari
Idean esittäjä: Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö: Heli Wahlroos
Tiivistelmä: Tavoitteena on koota valtakunnallinen verkosto ja luoda toimintamalli, joka tarjoaa maatalousyrittäjälle räätälöidyn kansainvälistymispaketin. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan ulkomaille lähtevän maatalousyrittäjän valmennus.

Elintarvikealan brändättyjen tuoteperheiden kiihdytysohjelma
Idean esittäjä: Viexpo
Yhteyshenkilö: Marja-Riitta Vest
Tiivistelmä: Tavoitteena on pk-elintarvikealan yritysten kansainvälisen brändäysosaamisen kehittäminen ja yritysryhmien aktivointi ja auttaminen kollektiivisten tuotemerkkien rakentamiseen kansainvälisille markkinoille.

Teema kasvualojen ja uusien elinkeinoalojen kehittäminen

Superhyvä – uusilla avauksilla menestykseen
Idean esittäjä: Foodwest Oy
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Häkli
Tiivistelmä: Hanke auttaa maaseudun elintarvikealan pk-yrityksiä kehittämään uuden raaka-ainetietouden, tuotekehityksen ja valmistusteknologioiden avulla uusia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat saavuttaa uutta liiketoimintaa ja parantaa kannattavuuttaan.

Luomubuumi – lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella
Idean esittäjä: Luonnonvarakeskus
Yhteyshenkilö: Sari Iivonen
Tiivistelmä: Hanke tukee luomutuotteita jalostavien pienten yritysten jalostusosaamista, kuluttaja- ja markkinatuntemusta sekä markkinointiosaamista.

Sirkoista uutta liiketoimintaa
Idean esittäjä: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö: Tiina Wickman-Viitala
Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on aikaansaada maaseudulle uutta liiketoimintaa, jossa kasvatetaan sirkkoja elintarvikekäyttöön tai rehuksi tuotantoeläimille.

Panostusta pienjuomatuotteisiin
Idean esittäjä: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö: Sanna Lento
Tiivistelmä: Tavoitteena on lisätä suomalaisten pienjuomatuotteiden arvostusta ja tunnettuutta sekä alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

More than honey
Idean esittäjä: Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
Yhteyshenkilö: Heikki Vartiainen ja Stanislav Jas
Tiivistelmä: Hanke tuo kasvua mehiläistarhausalalle. Tavoitteena on kehittää Suomen oloihin sopeutunut mehiläiskanta ja riittävä puhdasrotuisten emojen saanti emonkasvatusohjelman avulla sekä kehittää muiden pesän tuotteiden tuotantoa ja kaupallistamista.

Hyönteisalan kestävät rakenteet
Idean esittäjä: Luonnonvarakeskus
Yhteyshenkilö: Susanne Heiska
Tiivistelmä: Hankkeessa kootaan toimijaverkostoa käsittäen koko hyönteistuotteiden arvoketjun kotimaassa ja välitetään hyönteistuotantoon sekä tuotteisiin liittyvää kokemusta ja tietoa käyttäjäystävällisessä muodossa. Hankkeessa haetaan olemassa olevaa tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä tiedetapahtumista, käynnissä olevista hankkeista sekä kirjallisuudesta.

Lisätietoja:
Hämeen ELY-keskus
asiantuntija Lassi Hurskainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi p.0295 025 046 (ei 1.-2.3.)
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p.0295 025 065

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020