Kymmenen maatalouden innovaatioideaa jatkoon maaseudun innovaatioryhmien haussa

Maaseudun innovaatioryhmien, eli tuttavallisemmin EIP-ryhmien, ideahakuun jätettiin tammikuun lopussa yhteensä 32 hankeideaa. Varsinaiselle hakukierrokselle näistä ideoista valittiin kymmenen kappaletta.

Kymmenen valittua ideaa voivat osallistua varsinaiselle hakukierrokselle, joka päättyy 31.5.2019. Hakukierroksen parhaat hakemukset valitaan rahoitettavaksi.

EIP – innovaatioita maatalouteen

Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeessa maatalous- tai metsätalousalan yrittäjät ja asiantuntijat ratkaisevat yhdessä ongelman tai kehittävät ratkaisun, joka onnistuessaan voi parantaa alkutuotannon kannattavuutta ja tehokkuutta. Merkittävänä osana ryhmän toimintaa on laaja-alainen viestintä toiminnasta ja sen tuloksista, niin että kaikki kiinnostuneet voivat ottaa uuden ratkaisun käyttöönsä.

Ideahaussa tärkeää oli esittää konkreettinen tarve tai ongelma, johon hankkeen aikana ratkaistaan EIP-ryhmän yhteistyönä. Oleellista oli myös, että viljelijät ja/tai metsänomistajat ovat mukana hankkeen toteuttamisessa.

Varsinaiselle hakukierrokselle valitut EIP-ideat:

  • Ekologiset kompensaatiot - uusia mahdollisuuksia maa- ja metsätalousyrittäjille

Suomen metsäkeskus

  • Vasikkatilat kuntoon

Savonia ammattikorkeakoulu

  • Tuorehakekonsepti maatilan lämpölaitosmittakaavassa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

  • Ravinteiden talteenotto maatalouden rehevöittämissä luonnonvesissä

Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK

  • Mansikanpoimintakoneen kehittäminen

Luonnonvarakeskus LUKE

  • Optimoidulla tekovalotuksella lisää kannattavuutta kasvihuonetuotantoon (OpTeKa)

Luonnonvarakeskus LUKE

  • Hyvää karjalle: laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus

  • TEHOKETJU - Nurmen korjuun ja viljelyn tehostus sadon määrän ja laadun kartoituksella ja kasvustosta

Luonnonvarakeskus LUKE

  • DigiTomkku: Big data -testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon

Österbottens Svenska Producentförbund ÖSP

  • Hiiltä maahan sitova viljelytekniikka

Biowide

Lisätietoja:

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020