Webinaarisarja pienvesivoimasta

Mitä tarkoittaa pienvesivoima? Miten ryhtyä energiayrittäjäksi pienvesivoiman parissa? Mitä on huomioitava pienvesivoimalaitosta tai sen kunnostusta suunniteltaessa? Mistä investointikustannukset koostuvat? Milloin kalaporras tarvitaan? Millainen on vesilain mukainen lupaprosessi?

Lukuisiin kysymyksiin vastaukset löytyvät neliosaisesta webinaarisarjasta. Webinaarit pureutuvat pienvesivoimaan niin tekniikan, rakentamisen, luvituksen kuin ympäristön huomioimisen kannalta.

Ensimmäisen luennon aiheena on tekniikka, josta kertoo Pienvesivoimayhdistyksen varapuheenjohtaja ja pienvesivoimayrittäjä Pekka Väänänen. Luento käsittelee koneistoa, mitoitusta ja kannattavuutta. Ympäristönäkökulmasta luennoi Jouni Tammi Maa- ja metsätalousministeriöstä kertoen kalateiden tarpeesta ja patoamisen merkityksestä tulvien säätelyssä. Lapijoen Sähkö Oy:n pienvesivoimayrittäjä Pasi Laurin luennon aiheena on pienvesivoimalaitoksen rakentaminen. Viimeisessä osassa Erja Tasanko Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta kertoo vesilainmukaisesta luvasta ja lupahakemuksen sisällöstä.

Maaseudun energiayrittäjyys järjesti webinaarisarjan pienvesivoimasta, koska kiinnostus aiheeseen on valtakunnallisesti hajanaista ja tietoa on tarjolla niukasti. Luentosarja toteutettiin webinaareina, jotta osallistumismahdollisuudet olisivat yhtä suuret asuinpaikasta riippumatta. Lokakuussa järjestetyt webinaarit on katsottavissa Pienvesivoima-osiossa energiayrittäjyys.fi-sivustolla.

Katso webinaarit ja lisätietoa pienvesivoimasta täältä!

Katso myös video Vakkolan kosken pienvesivoimalaitoksesta:

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020