Tervetuloa mukaan Farm Business Management -webinaareihin 20.1.2021 ja 27.1.2021!

Maataloutemme ja koko ruokajärjestelmämme kestävänä perustana ovat investoivat, kehittyvät, kannattavat ja kilpailukykyiset maatilayritykset, joita johdetaan tuloksellisesti hyvän liikkeenjohdollisen osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja uusimman tutkimustiedon avulla. Järjestämme tammikuussa 2021 kaksi webinaaria, joissa pureudutaan talous- ja johtamisosaamiseen (Farm Business Management) yhtäältä sekä koulutuksen että tutkimuksen ja toisaalta neuvonnan ja yritysten näkökulmista. Webinaarien alustukset johdattavat yhteiseen työpajatyöskentelyyn.

Tervetuloa yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa hahmottamaan, mitä on moderni maatilayritysten talous- ja johtamisosaaminen. Millaista osaamista tarvitaan 2030? Entä millaisia valmiuksia ja työkaluja tarvitaan? Missä olemme jo hyviä, minkä pitää muuttua ja mitkä ovat muutokseen keinot?

Farm Business Management -webinaarit jatkavat kesän ja syksyn 2020 aikana järjestettyjä Älymaatalous -webinaareja ja työpajaa. Näillä rakennetaan myös maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubin sisältöä, tavoitteita ja askelmerkkejä.

Keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.30-10.30 teemana on tulevaisuuden maatilayritysten talous- ja johtamisosaamisen vahvistaminen tutkimuksen ja koulutuksen avulla.

Keskiviikkona 27.1.2021 klo 8.30-10.30 teemana on maatilayrittäjien menestymisvalmiuksien kehittäminen muuttuvassa ympäristössä neuvonnan ja yritysten avulla.

Lisäksi 17.3.2021 järjestämme näiden kahden webinaarin pohjalta tulosstudion, jossa vedämme yhteen webinaareissa tuotetun sisällön ja listaamme tulevia toimenpiteitä AgriHubille, maatilayritysten osaamisverkostolle. Tästä tarkempaa tietoa myöhemmin.

Tilaisuudet järjestetään Zoom-alustalla, joka mahdollistaa osallistumisen niin älylaitteilla kuin tietokoneillakin. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki on myös maaseutu.fi -sivustolla.

Kutsua saa jakaa eteenpäin. Kumpaankin webinaariin mahtuu mukaan 150 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Tule mukaan keskustelemaan, ottamaan kantaa ja vaikuttamaan!

Webinaarit järjestämisestä vastaavat Luonnonvarakeskus, maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutuverkostopalvelut.

Valmisteluryhmän puolesta,

Sari Forsman-Hugg, Luke; Sirpa Karjalainen, MMM ja Tuomas Metsäniemi, Maaseutuverkostopalvelut

Keskiviikko 20.1.2021 klo 8.30-10.30

Teemana on tulevaisuuden maatilayritysten talous- ja johtamisosaamisen vahvistaminen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Alustusten ja kommenttipuheenvuorojen johdattelemina pureudumme ryhmäkeskusteluissa muun muassa siihen, mitkä ovat maatilayritysten liikkeenjohdon tutkimuksen ja koulutuksen haasteet ja millainen tutkimus ja koulutus tukee parhaiten maatilayrittäjiä, mitkä ovat työelämän tarpeet koulutuksessa ja neuvonnassa ja miten uusin tieto muuttuu käytännön johtamiseksi maatiloilla? Keskustelussa katseemme on vahvasti tulevaisuudessa tunnistaen samalla niitä asioita, joiden kehittämiseen pitäisi tarttua heti.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset viimeistään 18.1.2021 ilmoittautumislinkin kautta:

https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/35cd3a55-389a-11eb-a21a-ee6a04371b85

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä. Jotta kaikilla osallistujilla on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun, otamme mukaan 150 nopeimmin ilmoittautunutta.

Ohjelma:

8:15 Linjat aukeavat - Tervetuloa!

Keskusteluetiketti
Tuomas Metsäniemi ja Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut

8:30 Tilaisuuden avaus: Osaaminen tukemaan maatilayrittäjien menestymistä
Johtaja Birgitta Vuorinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

8:40 AgriHubi – maatilayritysten osaamisverkosto talous- ja johtamisosaamisen vauhdittajana
AgriHubin koordinaattori Sari Forsman-Hugg, Luonnonvarakeskus

8:45 Miksi toiset tilat menestyvät paremmin kuin toiset?
Erikoistutkija, ryhmäpäällikkö Arto Latukka, Luonnonvarakeskus

8:55 Miten koulutus tukee maatilayrittäjien liikkeenjohtoa?
Johtaja Mona-Anitta Riihimäki, HAMK

9:05 Kommenttipuheenvuorot
Saara Patama, agrologi, mmyo, maaseutunuori
Timo Jaakkola, toimitusjohtaja, Lanterra
Jorma Kukkeenmäki, rehtori, Suomen Yrittäjäopisto

9:20 Ohjeistus ja siirtyminen ryhmäkeskusteluihin

9:30 Ryhmäkeskustelut

10:15 Yhteenvetopuheenvuorot ja ohjeistus jatkotyöskentelyyn

10:30 Tilaisuus päättyy

Keskiviikko 27.1.2021 klo 8.30-10.30

Teemana on maatilayrittäjien menestymisvalmiuksien kehittäminen muuttuvassa ympäristössä neuvonnan ja yritysten avulla. Alustusten ja kommenttipuheenvuorojen johdattelemina pureudumme ryhmäkeskusteluissa muun muassa siihen, mitkä ovat tulevaisuuden maatilayritysten tarpeet liikkeenjohdon neuvonnalle, millaisia talouden ja johtamisen työkaluja tarvitaan, miten varmistetaan elinikäinen oppiminen maatilayrittäjyydessä ja neuvonnassa ja miten toimintaympäristön muutokset haastavat neuvontapalveluiden kehittämistä ja toteuttamista. Keskusteluissa tunnistamme ja priorisoimme sekä pidemmän että lyhyen aikavälin kehittämistarpeita.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset viimeistään 25.1.2021 ilmoittautumislinkin kautta:

https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/a8bdc88e-389a-11eb-a21a-ee6a04371b85

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä. Jotta kaikilla osallistujilla on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun, otamme mukaan 150 nopeimmin ilmoittautunutta.

Ohjelma:

8:15 Linjat aukeavat - Tervetuloa!

Keskusteluetiketti
Tuomas Metsäniemi ja Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut

8:30 Tilaisuuden avaus: Kokonaisuuksien hahmottaminen kannattavan liiketoiminnan ytimenä. Toimitusjohtaja, Harri Mäkivuokko, ProAgria Keskusten Liitto

8:40 AgriHubi – maatilayritysten osaamisverkosto menestymisvalmiuksien vauhdittajana,
AgriHubin koordinaattori Sari Forsman-Hugg, Luonnonvarakeskus

8:45 Mitä on menestyminen maatilayrittäjän näkökulmasta?
Maitotilayrittäjä Vesa Lapatto, Savitaipale

8:55 Neuvonta tulevaisuuden maatilayrittäjän tukena
Johtava asiantuntija Ari Nopanen, ProAgria Keskusten Liitto

9:05 Kommenttipuheenvuorot
Hanna Hamina, toiminnanjohtaja, Siipikarjaliitto
Olli Tarkkanen, toimitusjohtaja, OP Etelä-Pohjanmaa
Ilkka Pohjamo, alkutuotantojohtaja, Valio Alkutuotanto

9:20 Ohjeistus ja siirtyminen ryhmäkeskusteluihin

9:30 Ryhmäkeskustelut

10:15 Yhteenvetopuheenvuorot ja ohjeistus jatkotyöskentelyyn

10.30 Tilaisuus päättyy

Muokkauspäivämäärä: Jan 7, 2021