Seitsemän uutta maaseudun innovaatioryhmien hanketta valittu – hankkeissa luodaan mm. kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskemisen ohjeistus ja hevosten suolistosairauksia ehkäisevä tuote

Maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä on esittänyt rahoitettavaksi seitsemän uutta maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-hanketta. Hakukierros on syksyltä 2021.

Tämän hakukierroksen hankkeet rahoitetaan EU:n elpymisvaroista saadusta lisärahoituksesta, joten uudet EIP-hankkeet edistävät lisäksi digitalisaatiota, siirtymistä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja/tai muutosjoustavuutta.

Tällä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita, joissa luodaan muun muassa kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskemisen ohjeistus ja hevosten suolistosairauksia ehkäisevä tuote.

Mikä on maaseudun innovaatioryhmä?

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli.

EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Seuraava hakukierros avautuu helmikuussa 2022

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvästä elpymisrahoituksesta on tulossa vuoden 2022 aikana vielä 1-2 EIP-hankkeiden hakukierrosta. Seuraava hakukierros järjestetään 2-vaiheisena ja sen ideahakukierros avataan helmikuun 2022 alussa.

Vuoden 2022 jälkeen EIP-rahoitus jatkuu Suomen CAP-suunnitelmassa vuosina 2023-2027.

Rahoitettavat maaseudun innovaatioryhmien hankkeet:

Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälkiohjeistuksen ja –laskurin kehittäminen – Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

  • Hankkeessa laaditaan sidosryhmien kanssa yhteistyönä kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjäljen laskentaohjeistus sekä demo-laskuri.

Digiloikka lehmän ruokintaan – Wikli Group Oy

  • Hankkeen tavoitteena on luoda automaattinen ruokintajärjestelmä, jossa seurataan lehmien terveyttä, lehmien saaman rehun laatua sekä näiden tietojen pohjalta pyritään tasapainottamaan mahdollisia muutoksia.

Hevosten suolistoterveys ja hyvinvointi. Voidaanko tuoremäskistä kehittää hevosten suolistoterveyttä ylläpitävä tai parantava tuote – Suomen hevostietokeskus ry

  • Hankkeessa kehitetään alkutuottajille eli tässä tapauksessa hevostalleille käyttöön hevosten suolistosairauksia hoitavaa ja ennaltaehkäisevää tuotetta.

EIP maatalouden alkutuotannon tehostaminen ja turvaaminen uuden nanokuplateknologian avulla – Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää teknologiaa, jolla tuotetaan nanokokoluokan kaasukuplia kasteluveteen sekä tutkia teknologian toimivuutta käytännössä kasvin- ja marjanviljely-yrityksissä.

Wood2Biogas – Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden biomassoja hyödyntävien biokaasulaitosten kannattavuutta laajentamalla raaka-ainepohjaa ja parantamalla biometaanituottoa, ilman että mädätysjäännöstä muodostuu lisää.

Virtuaalisen oppimisympäristön tuottaminen nautojen terveydestä ja hyvinvoinnista – Arador Innovation ltd Oy

  • Tavoitteena on kehittää uusi tapa välittää maataloustuottajille hyödyllistä tieteellistä tietoa nautojen terveydestä ja hyvinvoinnista virtuaalisen oppimisympäristön avulla.

UVC tekniikka mansikan kasvitautien torjunnassa – Luonnonvarakeskus

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytölle vaihtoehtoinen menetelmä, joka perustuu UVC-tekniikkaan.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 on rahoitettu yhteensä 19 EIP-hanketta.


Lisätietoja:
maa- ja metsätalousministeriössä:

Leena Anttila, p. 02951 62240, etunimi.sukunimi@gov.fi

Hämeen ELY-keskuksessa:

Lassi Hurskainen, p. 02950 25046

Kaisa Tolonen, p. 02950 25022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muokkauspäivämäärä: Dec 30, 2021