Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin haettavissa

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä ja vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia.

Ruokaviraston tiedote 18.10.2021

Lisätietoa yritystuen elpymisvaroista

Lisätietoa muista maaseuturahaston elpymisvaroista

Muokkauspäivämäärä: Oct 29, 2021