Euroopan maaseudun kansalaisliikkeet valmiita auttamaan Ukrainan siviilejä

Euroopan maaseudun kansalaisliikkeet ilmaisevat yhteisessä julkilausumassaan 1.3.2022 tukensa ukrainalaisille. Monet paikalliset järjestöt ympäri Euroopan ovat jo nyt aktiivisia Ukrainan pakolaisten auttamisessa, vastaanottamisessa ja solidaarisuuden osoittamisessa, erityisesti lähialueen maissa Puolassa, Romaniassa ja Moldovassa.

Lausuman tavoitteena on solidaarisuudenilmauksen lisäksi kannustaa ja kanavoida ihmisissä herännyttä valtavaa auttamisen halua, idealla että jokainen voi tehdä jotain.

Järjestöt kutsuvat maittensa hallitukset tekemään kaikkensa, jotta eri maissa voidaan toivottaa tervetulleiksi, vastaanottaa, majoittaa ja integroida Ukrainasta tulevat pakolaiset. ”Olemme valmiita avaamaan kotiemme ovet pakolaisille ja tarjoamaan ruohonjuuritason vapaaehtoistyöpanosta kotouttamistyöhön sekä maaseutu- että kaupunkiyhteisöissä”, todetaan julkilausumassa. ”Tässä konfliktissa ajatuksemme kohdistuvat ennen kaikkea Ukrainan kansaan ja sen lapsiin ja teemme kaikkemme helpottaaksemme heidän tilannettaan.”

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet European LEADER Association for Rural Development (ELARD), Partnership for Rural Europe (PREPARE) ja European Rural Community Alliance (ERCA), jotka edustavat yli 40 maata ja puolta Euroopan maaseutualueilla asuvasta väestöstä. Suomesta Suomen Kylät ry on näiden kattojärjestöjen jäsen. Suomalaiset maaseudun kehittäjät ja kansalaistoimijat ovat aktiivisia eurooppalaisissa verkostoissa ja olivat aloitteellisia lausuman valmistelussa.

Kannanotto suomeksi:

Me Euroopan maaseudun kansalaisliikkeet, jotka edustamme yli 40 maata ja puolta Euroopan maaseutualueilla asuvasta väestöstä, olemme syvästi järkyttyneitä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Sotatoimet lopetettava ja ihmisoikeuksia noudatettava

Siviiliväestön suojelemiseksi kehotamme kaikkia osapuolia tehostamaan pyrkimyksiään kohti konfliktin asianmukaista ja inhimillistä ratkaisua ja sotatoimien lopettamista.

Tuemme Punaisen Ristin lausuntoa, jossa vedotaan kiireellisesti konfliktin osapuoliin, jotta ne eivät unohtaisi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteita. Niiden on huolehdittava siviiliväestön ja taisteluihin osallistumattomien henkilöiden kuten pidätettyjen, haavoittuneiden ja sairaiden suojelusta. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on selkeä: kaikilla konfliktin osapuolilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että sotilaalliset operaatiot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että siviilien ja siviilikohteiden suojelu voidaan varmistaa.

Punaisen Ristin tavoin kehotamme taistelussa mukana olevia ottamaan huomioon, että:

  • Ukrainan konfliktin osapuolten on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta, mukaan lukien neljä Geneven vuoden 1949 yleissopimusta ja sen ensimmäinen lisäpöytäkirja vuodelta 1977, sekä varmistettava siviiliväestön ja säilöön otettujen suojelu. Niiden on pidättäydyttävä hyökkäyksistä, jotka rikkovat sotatoimien pelisääntöjä tai sodankäynnin keinoja ja menetelmiä koskevia kieltoja. Laajavaikutteisten aseiden käyttöä asutusalueilla tulee välttää.
  • Hyökkäyksiä ei saa kohdistaa siviilikohteisiin. Välttämätöntä infrastruktuuria kuten vesi-, kaasu- ja sähköjärjestelmiä ei pidä tuhota, koska ne toimittavat esimerkiksi kodeille, kouluille ja sairaaloille elintärkeitä vettä ja sähköä. Myös uusilla teknologioilla ja kybermenetelmillä toteutetuissa iskuissa on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta.
  • On annettava tilaa puolueettomalle ja riippumattomalle humanitaariselle toiminnalle, jotta Ukrainan Punaisen Ristin, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) sekä laajemman Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kaltaiset avustusjärjestöt pääsevät auttamaan siviiliväestöä.

Kehotamme kaikkia valtioita tekemään kaikkensa ja vaikuttamaan siten, että konfliktin kärjistyminen voidaan välttää – konfliktin, jonka kustannukset ja seurauksen siviileille ovat paljon suuremmat kuin kykymme suojella ja auttaa heitä.

Tukea Ukrainan siviiliväestölle

Tuemme Ukrainan siviiliväestöä ja sen oikeutta demokratiaan.

Monet jäsenjärjestöistämme ovat jo nyt aktiivisia Ukrainan pakolaisten tukemisessa ja vastaanottamisessa ja solidaarisuuden osoittamisessa heitä kohtaan, ja tulemme jatkossakin auttamaan jäseniämme tämän mahdollistamisessa ja näkyvyydessä. Verkostomme on laaja, se kattaa puolet Euroopan maaseutualueiden väestöstä ja jatkamme viestintää mahdollisuuksista verkoston puitteissa.

Kehotamme hallituksiamme tekemään kaikkensa, jotta voimme toivottaa tervetulleiksi, vastaanottaa, majoittaa ja kotouttaa Ukrainasta tulevat pakolaiset maihimme. Olemme valmiita avaamaan kotiemme ovet pakolaisille ja tarjoamaan ruohonjuuritason vapaaehtoistyöpanosta kotouttamistyöhön niin maaseutu- kuin kaupunkiyhteisöissä.

Jatkamme alhaalta ylöspäin suuntautuvien kehittämisrakenteiden vahvistamista, hyvien paikallisen kehittämisen käytäntöjen jakamista maidemme kesken ja demokratian lujittamista Euroopan maaseutuparlamentin (ERP) kansalaisyhteiskuntaverkostoissa tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten instituutioiden ja kansallisten hallitusten kanssa. Alhaalta ylös suuntautuva Leader-toimintatapamme, joka yhdistää kaikki ruohonjuuritason väestöryhmät toimimaan yhteisten tavoitteiden ja rauhan puolesta, on demokratian ilmentymä paikallistasolla.

Tässä konfliktissa ajatuksemme kohdistuvat ennen kaikkea Ukrainan kansaan ja lapsiin ja teemme kaikkemme helpottaaksemme heidän tilannettaan.

Brysselissä 1.3.2022

Puheenjohtaja Marion Eckardt, ELARD, European LEADER Association for Rural Development

Puheenjohtaja Āris Ādlers, Prepare, Partnership for Rural Europe

Puheenjohtaja Tom Jones, ERCA, European Rural Community Alliance

Muokkauspäivämäärä: Mar 2, 2022