Kolme uutta maaseudun innovaatioryhmien hanketta valittu

Maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä on esittänyt rahoitettavaksi kolme uutta maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-hanketta. Hakukierros järjestettiin elo-lokakuussa 2022. Hakukierroksen teemana oli huoltovarmuus ja omavaraisuus alkutuotannossa.

Tämän hakukierroksen hankkeet rahoitetaan EU:n elpymisvaroista saadusta lisärahoituksesta.

Mikä on maaseudun innovaatioryhmä?

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli.

EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Seuraavat hakukierrokset avautuvat vuonna 2023

EIP-rahoitus jatkuu tämän jälkeen Suomen CAP-suunnitelmassa vuosina 2023-2027. Ensimmäiset hakukierrokset järjestetään vuonna 2023. Lisätietoa on tulossa vuoden 2023 alkupuolella.

Nyt rahoitettavat maaseudun innovaatioryhmien hankkeet:

Kanalle lähitoukkaa - Luonnonvarakeskus

  • Hankkeen tavoitteena on parantaa siipikarja- ja sikatilojen valkuaisomavaraisuutta.

BIOSIVU-öljyhampun sivuvirroista tuotteita vähähiiliseen rakentamiseen - Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

  • Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa öljyhampun viljelyn ja tuotannon resurssi- ja materiaalitehokkuutta sekä kestävyyttä ilmaston ja talouden kannalta.

Beredskapsplan för vattenhushållning på Söderfjärden - Österbottens svenska lantbrukssällskap r.f.

  • Hankkeen tavoitteena on parantaa peltojen vesitaloutta, vähentää tulvariskiä ja satovahinkoja sekä lisätä varautumista kuivuuskausiin.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 on rahoitettu yhteensä 32 EIP-hanketta.

Lue lisää aiemmin rahoitetuista EIP-hankkeista:

EIP-innovaatioryhmien esittelyt | Maaseutu.fi

Lisätietoja: -

Hämeen ELY-keskuksessa: Lassi Hurskainen, p. 02950 25046 ja Kaisa Tolonen, p. 02950 25022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

maa- ja metsätalousministeriössä: Leena Anttila, p. 02951 62240, etunimi.sukunimi@gov.fi

Muokkauspäivämäärä: Dec 16, 2022