Biotalous ja kestävä maatalous -kilpailusarjan finalistit

Maaseuturahaston hankekilpailussa valitaan ohjelmakauden 2014–2020 vaikuttavimmat hankkeet ja yritystukea hyödyntäneet yritykset. Tutustu Biotalous ja maatalouden kestävyys -kilpailusarjan finalisteihin videoiden kautta ja äänestää omaa suosikkiasi yleisöäänestyksessä!

Aroniajalostus – Finnish Superberries

Finnish Superberries jalostaa luonnonmukaisesti tuotettua marja-aroniaa mehuksi ja jauhoksi. Jalostettuna marja-aronialle on laajempi markkina-alue, ja se kiinnostaa suurempaa määrää ostajia. Yritys on onnistunut lisäämään marja-aronian houkuttelevuutta maataloustuotteena ja mahdollistanut monelle viljelijälle uuden vaihtoehdon.

Karuselliviljelyinnovaatio – Hortimill

Karuselliviljelyinnovaatio muuttaa matalakasvuisten kasvien, kuten taimien, marjojen, yrttien, salaattien ja sienien, viljelyä ja toimialan mahdollisuuksia radikaalilla tavalla. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Se ratkaisee monia viljelysongelmia ja ilmastollisia haasteita sekä mahdollistaa elintarviketuotannon digitalisointia ja maaseudun monimuotoisuuden lisäämistä.

Mikä data, maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla

MIKÄ DATA -hankkeessa kehitettiin älykästä data-analyysipalvelua, jolla hyödynnetään pelloista saatavaa datamäärää, tehostetaan viljelyä, vähennetään ympäristökuormitusta sekä parannetaan kannattavuutta. Hankkeella löydettiin ratkaisuja viljelijöiden esille tuomiin tarpeisiin, kuten tarpeeseen tietää maalajien vaihtelut, ravinnetasot ja toteutuneet satotiedot sekä kautta linjan löytää datan avulla tehostamiskeinoja pellon tuottavuuden nostamiseksi.

Voimaa farmarille

Voimaa Farmarille -hanke on yhteistyöhanke, joka on lisännyt maatalousyrittäjien ja sidosryhmien valmiuksia työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Tilatason työssä autetaan vaikeuksiin joutuneita tiloja kartoittamaan tilanteeseen johtaneita syitä ja purkamaan tilanne hallitusti sopivan yhteistyöverkoston avulla. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi tiloja autetaan kartoittamaan oman tilan toiminnan riskejä ja löytämään keinoja riskien pienentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Biokaasulaitoksen laajennus Ahvenanmaalla

Orklan Ahvenanmaan tehdas investoi biokaasulaitokseen. Yhdessä Haga kungsgårdin kanssa yritys pyrkii tehostamaan tehtaan biokaasulaitoksen mädätysprosessia sekä parantamaan ravinne- ja vesikiertoa. Haga kungsgård toimittaa naudanlantaa Orklaan, jotta nykyistä mädätysprosessia voidaan tehostaa ja mahdollistaa samalla biokaasutuotannon kaksinkertaistaminen. Vastapalveluksena Orkla toimittaa Haga kungsgårdille sekä mädätysprosessin jäännöstuotteena syntyvää biolannoitetta että puhdistettua prosessijätevettä peltomaan kasteluun. Tämä luo kiertotalouden, jota on mahdollista kehittää tulevaisuudessa liittämällä siihen lisää maatiloja.

Muokkauspäivämäärä: Sep 28, 2022