Laajakaista kuuluu kaikille

Ajatus tiettömän taipaleen takana puhelimen ja netin tavoittamattomissa olemisesta on romanttinen, mutta arki tarvitsee toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Tietoliikenneyhteydet parantavat työllisyyttä sekä elämänlaatua esimerkiksi terveyspalveluiden ja koulutuksen kautta. Yhteydet vähentävät etäisyyksistä aiheutuvia kustannuksia, tehostavat yritysten liiketoimintaa ja mahdollistavat opiskelun ja työnteon etänä.

Nopeat, vähintään 100 megabitin yhteydet, ovat vasta noin puolella Suomen kotitalouksista. Julkista rahoitusta laajakaistan rakentamiseen on saatavilla maaseutuohjelmasta sinne, missä yhteyksiä ei markkinalähtöisesti rakenneta.

Maaseutuohjelman rahoitusta voi hakea laajakaistan rakentamiseen kylälle tai useamman kylän alueelle. Tukea voi hakea kunta, yhdistys, osuuskunta ja pieni tai keskisuuri yritys. Tuki on 50 tai 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yksityinen rahoitus voi syntyä kyläläisten talkootyöstä.

Viime vuosina on nähty hienoja esimerkkejä, joissa laajakaistan rakentaminen yhdessä on puhaltanut kylään uutta toimintatarmoa, houkutellut uusia asukkaita ja luonut uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle.

EU-maaseuturahaston vuosina 2014‒2020 rahoittamien 114 laajakaistahankkeen Suomeen rakentamien verkkojen yhteenlaskettu pituus on 5200 km.

  • Maatilojen suurten tietomäärien siirtely verkossa on nopeutunut ja laadukas reaaliaikainen kamerakuva kertoo, että navetassa kaikki on hyvin. Viljelijä saa ilmoitukset muutoksista kännykkään ja tilanpitoa tehostavaa tietoa voidaan kerätä. Teknologia lisääntyy tiloilla jatkuvasti.
  • Ihmiset voivat keskustella ja kuntoutua lääkärin tai hoitajan kanssa videon välityksellä, mikä on säästänyt matkoja terveysasemalle tai sairaalassa vietettyjä vuorokausia.
  • Haja-asutusalueen koululaiset ja opiskelijat ovat saaneet tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja opetustarjonta on monipuolistunut verkko-opetuksen avulla. Opekin voi asua kaukana koulusta.
  • Omaksi huviksi ja hyödyksi opiskelijat ovat suorittaneet verkkokursseja ja etätyö on tullut yhä sujuvammaksi kun videokuva pyörii ja liitetiedostot avautuvat nopeasti.

Listaa voisi jatkaa loputtomiin, sillä mihinpä ei tänä päivänä liittyisi internet?


Laajakaista teidänkin kylälle? Lataa esite.

Maaseudun kyläverkkohankkeissa noudatetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (GBER) sääntöjä (yleiset säännöt ja erityisesti artikla 52).

Näin valokuitu helpottaa elämää. Esimerkkejä Kainuusta.

Tietoliikenneyhteyksien merkitys maatilojen ja kuntien kehityksessä. Luonnovarakeskus 2016.

EU:n laajakaistatoimistot auttavat laajakaistahankkeissa ja laajakaistarahoituksen hyödyntämisessä.

Lisätiedot:

maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62218, etunimi.sukunimi@mmm.fi;
laajakaista-asiantuntija Merja Pahkasalo, Ruokavirasto, p. 040 5177 939, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Muokkauspäivämäärä: Mar 3, 2022

Tutustu kyläverkkohankkeisiin