Maaseutu2040

Euroopan komissio valmistelee pitkän tähtäimen visiota EU:n maaseutualueille vuoteen 2040. Maaseutuverkosto toimitti tähän työhön Suomen näkemykset, jotka koottiin osallistavalla työskentelyllä. Suomen visiossa korostetaan maaseutua lumovoimaisena hyvän elämän kasvualustana.

Maaseutu2040-tulevaisuusvision koostamisessa pohja-aineistona käytettiin keväällä 2018 laadittua Maaseutu2030-tulevaisuustyöskentelyä, joka päivitettiin RuralVision2040:ksi työpajoissa käytyjen keskustelujen kautta. Päivitettyä visiota rakennettiin kolmessa eri työpajassa, joista yksi oli suunnattu nuorille. Nuorten tulevaisuuspäivä pidettiin kahdessa osassa: lauantaina aamupäivällä nuoret rakensivat toiveidensa tulevaisuutta Minecraftissa ja iltapäivällä perinteisemmin keskustellen.

Visio kiteytyi seuraaviin sanoihin:

Lumovoimainen maaseutu 2040 – hyvän elämän kasvualusta. Se kestää, yrittää ja luo uutta yhdessä.


    Kuvassa kuvataan Maaseutu2040-prosessin eteneminen
    Maaseutu2040-työ alkoi tulevaisuuskahveilla joulukuussa 2020. Ensimmäinen tulevaisuustyöpaja on 12.1.2021 ja siellä perehdytään muutoksiin 2030-prosessin jälkeen. Toinen tulevaisuuspäivä on nuorten (16.1.) ja siellä keskitytään kuulemaan, millaisen maaseudun nuoret haluaisivat. Kolmas tulevaisuustyön päivä on 26.1.2021 ja siellä pyrkimyksenä on saada aikaan yhteinen maaseutuvisio ja pohtia, mitkä ovat viestit EU:n suuntaan. Raportti Euroopan maaseutuverkostolle (ENRD) tulee toimittaa viimeistään 29. tammikuuta.


      Kuvassa on teksti: Millainen on suomalainen maaseutu vuonna 2040? Tiesitkö, että me teemme sen yhdessä. Tule mukaan tulevaisuustyöhön.
      Muokkauspäivämäärä: Mar 8, 2021