Innovaatioleirin palveluopaketin ohjeistus hakijalle

Verkostopalveluiden innovaatioleiri-palvelupaketti on tarkoitettu maaseudun kehittämistoiminnan monipuoliseen edistämiseen. Palvelupaketin avulla voidaan kattaa yleisimpiä leirin järjestelykuluja. Palvelupakettia ei voida hyödyntää tapahtumiin, joihin on käytettävissä muuta rahoitusta, esim. hankkeen, Leader-ryhmien toimintarahan tai maaseutuohjelman teknisen avun kautta.

Esimerkiksi seuraavat kulut soveltuvat palvelupakettiin:

 • tilavuokrat
 • kahvitukset (ei ruokailuja)
 • fasilitointi
 • luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (Valtion matkustussäännön mukaan huomioiden, muistilista matkakulujen veloittamisesta maaseutu.fi:ssä)
 • logistiikkakustannukset (esimerkiksi bussikuljetukset tilaisuuteen)
 • It-palvelut (esim. webcasting)
 • lehti-ilmoitukset
 • muut soveltuvat koulutukseen liittyvät palvelut (sovitaan erikseen)

Palvelupaketti om enimmäismäärältään 4000 € (sis alv.). Laajempien kokonaisuuksien osalta voitte ottaa yhteyttä suoraan verkostopalveluihin.

Palvelupaketin avulla ei voida kattaa järjestävien tahojen omia kuluja. Eli esimerkiksi järjestävän tahon asiantuntijan matkakulut, tai tapahtumaan ja sen suunnitteluun käytetty työaika, eivät ole soveltuvia kuluja.

Ohjeet hakijalle

Kun olet aikeissa järjestää innovaatioleirin, tarkista ensin, täyttääkö tilaisuus palvelupaketin edellytykset.

 1. Leirin tulee liittyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen. Maaseutuohjelman tavoitteisiin ja sisältöihin voit tutustua tarkemmin maaseutu.fi:ssä
 2. Leirin tulee olla verkostotoimintaa eli sen toteuttajina tulee olla vähintään kolme toisistaan riippumatonta tahoa.
 3. Leirin tulee olla vähintään ELY-keskusalueellinen tai maakunnallinen. Paikallisia leirejä ei palvelupakettien puitteissa mahdollisteta.
 4. Leiri on osallistujille maksuton, pl. osallistujien itse maksamat majoitus- ja ruokailukustannukset.

Innovaatioleirien sisällön osalta tavoitteena on, että sillä haetaan uudenlaisia avauksia verkoston toimintaan, pyritään saamaan uusia toimijoita maaseutuohjelman pariin tai luodaan uusia toimintatapoja verkostotoiminnan puitteissa. Leirin tavoitteena tulisi aina olla konkreettisen toiminnan ja toimenpiteiden luominen.

Tulosten jalkauttaminen ja niiden eteenpäin vieminen tulee ottaa suunnittelussa erittäin tarkasti huomioon!

Palvelupaketin käyttöön kuuluu viisi vaihetta:

1. Leirin suunnitteluvaihe

 • Täytä kirjallinen suunnitelma valmiiseen lomakkeeseen täällä. Suunnitelmaan kirjataan mm. seuraavia asioita:
  • Miten leiri liittyy ohjelman toteuttamiseen?
  • Miten palvelupaketin käytön edellytykset täyttyvät?
  • Miten hankintojen hinnantarkistus toteutetaan?
  • Mikä on kohderyhmä ja toteutusalue?
  • Millainen on leirin ohjelmaluonnos?
  • Kuka vastaa leirin fasilitoinnista?
 • Muista lopuksi lähettää täytetty lomake. Verkostopalvelut käsittelee suunnitelman noin viikon-kahden kuluessa ja ilmoittaa siitä hakijalle. Samalla sovitaan yhteydenpidosta yksikön nimeämän vastuuhenkilön kanssa.
 • Jos sinulla on kysyttävää, saat meihin yhteyden sähköpostilla info@maaseutu.fi. Tarkemmat yhteystietomme löytyvät maaseutu.fi:stä.

2. Leirin viestintä

 • Lisää tapahtumasi Maaseutuverkosto.fi-sivulla olevan tapahtumakalenteriin, niin se kaikkien löydettävissä. Ilmoittautumislomakkeen laatimisessa voit tarpeen tullen voit pyytää apua verkostopalveluilta.
 • Käytä logoja oikein, se on tärkeää! Tutustu toimivan tiedottamisen vinkkeihin.
 • Markkinoi tilaisuutta monipuolisesti mm.
  • omien kanavien kautta (verkkosivut, sosiaalinen media, paikallislehdet, kaupungin tapahtumakalenteri, ilmoitustaulut jne.)
  • Maaseutu.fi-sivulla tarjoamalla ennakkojuttuja tai tekemällä uutisehdotuksia aineistolomakkeella.
  • Valmistaudu valokuvaamaan tai videoimaan tilaisuudessa.

3. Leirin käytännön toteutus

 • Järjestäjä hoitaa käytännön järjestelyt kuten tilavaraukset, tarjoilut, luennoitsijat jne.
 • Ilmoita leirin alussa, että tilaisuudessa kuvataan ja ottakaa paljon kuvia. Jos joku leiriläisistä ei halua kuviaan julkaistavan, pyytäkää ilmoittamaan tästä.
 • Muista kerätä osallistujalistaan allekirjoitukset!


4. Leirin tuloksista raportointi

 • Tee raportti tapahtumasta valmiin lomakkeen avulla.
 • Lähetä allekirjoitettu osallistujalista skannattuna info@maaseutu.fi -osoitteeseen.
 • Jaa kuvat käyttöömme. Tarvittaessa voit tallentaa ne verkkopalveluumme, jonne saat osoitteen yhteyshenkilöltäsi.
 • Lähetä leiristä tehdyt lehtijutut, saadut palautteet yms. skannattuna osoitteeseen info@maaseutu.fi tai lataa ne verkkopalveluun kuvien kanssa.
 • Verkostopalvelut lähettää palautekyselyt osallistujille. Raportti lähetetään teille kyselyn päätyttyä.
 • Leirillä syntyneiden tuotosten edistymisestä ja jatkotoimenpiteistä tehdään erillinen kysely joka lähetetään järjestäjille ja osallistujille noin 6 kk leirin jälkeen.


5. Leirin laskutus

 • Laskuta verkostopalveluita koontilaskulla.
 • Muista liittää koontilaskuun osallistujalista ja kopio kaikista tapahtumaan liittyvistä palvelupaketin kautta katetuista kuluista.

Laskutustietomme löytyvät maaseutu.fi:stä.

Muokkauspäivämäärä: Sep 28, 2022