Harrastusmatkat Ha Ku

Harrastusmatkojen kehittämisen skaala ulottuu nettikarttojen sijaintitäplistä kimppakyyteihin

Harrastukset tuovat sisältöä arkeen ja ovat yksi alueiden elinvoiman mittari. Harrastukseen osallistumiseen vaikuttaa keskeisesti myös kuljetukset, varsinkin nousevien polttoainehintojen aikana. Keinoja löytyy maaseudun harrastusmatkojen tarkasteluun ja kehittämiseen.

Maaseudulla harrastusryhmien koot voivat olla pieniä, jolloin yhdenkin henkilön mukaanpääsy tai mukaanpääsemättömyys voi ratkaista koko harrastusryhmän toteutumisen. Harrastusmatkat voivat myös muodostaa suuremman kuluerän kuin itse harrastaminen. Nousevien polttoainehintojen aikana tässä on yksi aihepiiri, joka kannattaa myös ottaa huomioon keskusteltaessa maaseudun elinvoiman ja vetovoimaisuuden osatekijöistä sekä palveluista.

Harrastuspendelöinnin määrä yllätti suuruudellaan

Harrastusmatkoihin liittyvät kysymykset olivat tarkastelun kohteena Keski-Pohjanmaalla vuonna 2021, kun ”Harrastuksiin kulkemisen Keski-Pohjanmaan malli (HaKu)”-hankkeen toteuttajat syventyivät teemaan. Yhteensä 13 yhdistystä, seuraa, kansalaisopistoa ja kunnan toimijaa kävivät yhdessä läpi harrastuskuljetuksiin liittyviä olosuhteita ja kehittämistarpeita, keräsivät tietoa ja kokeilivat uusia toimintamalleja. Hankkeen toteuttaja oli Keskipohjalaiset Kylät ry ja rahoittaja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom/liikkumisen ohjauksen valtionavustus.

Hankkeessa muun muassa selvitettiin, kuinka paljon tehdään kuntien välisiä harrastusmatkoja eli harrastuspendelöintiä. Ilmeni, että näitä matkoja tehdään satoja viikossa. Luvut olivat yllättävän suuria suhteessa väkimääriin sekä siihen, ettei näitä matkoja huomioida esimerkiksi liikennesuunnittelussa tai liikennepalveluita tarjotessa.

Kimppakyytien edistämisen yhteydessä syntyi havainto, että eri lajien harrastuspaikat ovat varsinkin kuntataajamissa lähellä toisiaan. Tällöin kimppakyytimahdollisuudet voivatkin löytyä paremmin eri lajien välillä kuin yhden lajin sisällä. Esimerkiksi jos klo 17 alkaa treenit naapurirakennuksissa, toisessa jalkapallotreenit ja toisessa pianotreenit, niin nämä matkustustarpeet on helpompi yhdistää kuin esimerkiksi kahden jalkapalloilijan matkustustarpeet klo 17 ja 18 alkaviin treeneihin.

Nykytila-keskusteluilla näkymätön näkyväksi

HaKu-hankkeen kokemusten perusteella on koottu kysymyspatteristo, joilla pääsee nopsasti keskustelemaan harrastusmatkojen ydinkysymyksistä. Kysymykset ovat:

  • Löytyvätkö harrastustuspaikat nettikartoista (esim. Google Maps)?
  • Löytyvätkö harrastuspaikkojen osoitetiedot helposti? Puhutaanko harrastuspaikoista sellaisilla paikallisilla kutsumanimillä, joiden perusteella ei voi löytää osoitetietoja verkkosivuilta?
  • Aktivoidaanko harrastajia tai tapahtumaosallistujia kimppakyyteihin?
  • Kuinka paljon harrastajia tulee naapurikunnista per laji?
  • Jos eri lajien harrastuspaikat (kuten urheiluhallit ja kulttuuritalot) sijaitsevat lähellä toisiaan, olisiko kimppakyytimahdollisuuksia enemmän eri harrastuslajien välillä kuin yhden harrastuslajin sisällä?
  • Kuinka usein treenikertoja jää väliin, koska harrastajan kuljetukset eivät järjesty?
  • Kuinka moni harrastus jää aloittamatta tai tapahtumassa käymättä, koska kuljetukset eivät järjesty? (esim. kustannus- tai aikataulusyyt)
  • Kuinka harrastusmatkat toteutuvat eri elämäntilanteessa oleville henkilöille (lapset – nuoret – aikuiset – iäkkäät) tai eri alueilla asuville henkilöille (taajama – taajaman ulkopuolella asuvat)?
  • Ketkä tällä hetkellä pääsevät kuljetusten osalta mukaan harrastuksiin ja ketkä joutuvat jäämään kotiin?

HaKu-hankkeesta ja sen toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin Kulukuri.com-sivuilla osoitteessa https://kulukuri.com/fi/erityisryhmat/harrastuskyydit . Tekstissä on pyritty avaamaan ja perustelemaan, mitä, miksi ja miten asioita on tehty. Sivuilta löytyy myös ohje, kuinka Google Maps:iin lisätään harrastuspaikan tiedot. Maaseudun uudet asukkaat, etätyöntekijät ja lomailijat ovat voivat olla erittäin kiitollisia osoitetietojen helposta löytämisestä, joten kannattaa vaikka aloittaa laittamalla paikkatiedot kuntoon.

Kirjoittajat:

Heli Siirilä
Vaasan yliopiston InnoLab ja MANEn TUUMA-verkosto

Esa Erkkilä
Keskipohjalaiset Kylät ry ja HaKu-hanke

Tomas Luoma
Kaustisen seutukunta ja Kyytiin2-hanke

Muokkauspäivämäärä: May 13, 2022