KIKE kansikuva 586x250px 1

Kasvata vientiäsi ja kartuta kassaasi ilmastoviisailla tuotteilla - hae mukaan KIKE-hankkeeseen!

KIKE-hanke opastaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään ilmastoystävällisiä tuotteita ja edistämään niiden avulla kansainvälistä kauppaa. Kasvata kassavirtaasi ja auta asiakkaitasi hillitsemään ilmastonmuutosta.

KIKE tarjoaa tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista, ilmastoviisaasta tuotekehityksestä ja kuinka ympäristöystävällisten tuotteiden vientimarkkinointia tehdään.

Osallistumismahdollisuus 50 yritykselle

Hankkeeseen valitaan 50 kasvuhakuista maaseudulla sijaitsevaa elintarvikealan mikro- tai pk-yritystä kahdessa 25 yrityksen erässä kevään ja syksyn 2022 aikana. Hae hankkeeseen 15.6. mennessä. Esittele yrityksesi ja lähetä hakemuksesi. Osallistuminen on maksutonta.

Osallistujat saavat monipuolisen tuen ilmastoviisaiden tuotteiden innovointiin ja vientikilpailukyvyn kehittämiseen. Lue tarkemmin hankkeen sisällöstä ja aikataulusta www-sivuilta.

Seuraa KIKE:n postauksia LinkedInissä

Ilmastoviisaiden elintarvikkeiden kansainvälinen markkina on aukeamassa. Bio- ja kiertotaloudesta voi luoda lisäarvoa tuotteisiin. Seuraa KIKE-hankkeen tiedotusta LinkedInissä. Pysy ajan hermolla viennin kehittämisen keinoista.

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) -valtakunnallinen tiedonvälityshanke 1.1.2022–30.6.2024 välittää elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille uusinta tietoa bio- ja kiertotalousalan osaamisesta ja kokoaa yrityksiä yhteen soveltamaan tätä tietoa ilmastoviisaiden vientituotteiden tuotekehityksessä. Lisäksi KIKE-hanke opastaa viestimään tuotteiden ympäristöystävällisyydestä kansainvälisillä markkinoilla. Hanke auttaa elintarvikealaa saavuttamaan uutta kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta ja edistää elintarvikevientiä. Toteuttajana toimii Fennopromo Oy yhdessä ruoka- ja ympäristöalan yhteistyöverkoston kanssa. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Lisätiedot: info@ki-ke.fi, puh. +358 40 833 7727, www.ki-ke.fi

Muokkauspäivämäärä: May 13, 2022