Kuvituskuva, jossa peltoa

Maaseudun asukkaille etsittiin vinkkejä ja tukea ilmastoystävällisempään elämään

Kylälainaamosta saa lainaan vaikkapa turvakengät, kimppakyytisovelluksen käyttäminen voi vähentää yksityisautoilua.

Juuri päättynyt ilmastohanke edisti ilmastotyötä laajasti monella osa-alueella. Vuonna 2020 alkaneen hankkeen tavoitteena oli etsiä hyviä käytänteitä ilmastotyön tekemiseksi maaseudulla.

Niitä löytyikin tukku. Konkreettisimpana kenties kylälainaamo, joka perustettiin tämän vuoden kesäkuussa Utulan kyläkauppaan Ruokolahdelle.

– Kylälainaamo on saanut hyvän vastaanoton. Lainaamosta kuka tahansa voi panttia vastaan lainata esimerkiksi turvakengät, lehtipuhaltimen tai tekstiilipesurin, hanketyöntekijä Ada Eerola kertoo.

Kun tavaran voi lainata, sitä ei tarvitse ostaa omaksi. Sillä tavalla tavaran kulutus pienenee.

Kylälainaamon malli on helposti kopioitavissa, joten tulevaisuudessa lainaamoja voidaan perustaa muuallekin samoin periaattein.

Kierrätysmateriaalit hyötykäyttöön

Kylälainaamon lisäksi hanke teetti pilottityönä rakennuksen kierrätysmateriaalia hyödyntäen.

Osittain purkumateriaalista rakennettu pieni laavu on löytänyt paikkansa Raiposta, jossa se palvelee erityisesti Saimaan ammattiopiston luonto- ja ympäristöalan opiskelijoita.

Yksi konkreettinen tulos on yksityisautoilun vähentämiseen tähtäävä kimppakyytisovellus, joka hankittiin ulkoiselta palveluntuottajalta.

Haja-asutusalueella auto on usein välttämätön. Päästöjä voi kuitenkin pienenentää esimerkiksi kimppakyydein, ja niiden löytymisessä uusi sovellus auttaa.

– Palveluntuottaja kehittää sovellusta jatkuvasti käyttäjien kokemusten perusteella, kertoo hankevetäjä Tanja Nyholm.

Tietoa, vinkkejä ja vertaistukea

Konkreettisten tuotosten lisäksi hankkeessa kerrytettiin ja jaettiin runsaasti tietoa.

Hiilinielukohteisiin käytiin tutustumassa niin virtuaalisesti kuin paikan päällä. Retket videoitiin, ja koosteet videoista löytyvät hankkeen internetsivuilta. Hanke järjesti myös laajan webinaarisarjan, jossa keskusteltiin ilmasto- ja energia-asioista monesta eri näkökulmasta.

Yksi hankkeen tavoite oli parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Sen edistämiseksi hankkeessa teetettiin energiakatsastukset viidelle kylätalolle. Lisäksi teetettiin maatilakohtaisia biokaasureaktorisuunnitelmia neljälle maatilalle.

– Tarjosimme neuvontaa ja mahdollisuutta vertaistukeen ihmisille, jotka haluavat elää ilmastoystävällisimmin. Kokosimme myös ihmisten vinkkejä esimerkiksi päästöjen tai ruokahävikin vähentämiseen, Nyholm sanoo.

Hankkeen tuloksista on koottu mallikortteja, joita kuka tahansa voi hyödyntää. Kortit on koottu hankkeen verkkosivuille. Verkkosivuilta löytyy myös video, jossa kerrotaan sähköautoilukokemuksista erityisesti talviaikana.

Hanketoteuttajien logot: Imatran kaupunki, EU:n maaseuturahasto, Greenreality, ELY-keskus ja Maaseutu.fi.
Muokkauspäivämäärä: Dec 20, 2022