Kuva Jari Eerolasta.

Maatalouden ympäristötiedon vaihtopäivät maatalousyrittäjän silmin

Maatalouden ympäristötiedon vaihtopäivät kokosi maatalouden ympäristötekojen parissa toimivat Tampereelle 26.-27.10.2022. Miltä tilaisuus näytti maatalousyrittäjän silmin?

Jari Eerola on maatalousyrittäjä Tuuloksesta. Ympäristöteot ovat yrittäjälle tuttuja, sillä maatilalla tehdään kokonaisvaltaisesti töitä ympäristön eteen. Pitkäjänteisestä työstä kertoo muun muassa MTK:n säätiön kesällä myöntämä stipendi.

Setälä-Eerolan tilalla viljelyä hoidetaan uudistavan viljelyn menetelmin. Uudistava viljely parantaa maan kasvukuntoa, lisää hiilensidontaa ja tukee luonnon monimuotoisuutta. (Lue lisää BSAG:n sivuilta.)

– Tuotamme myös hiilineutraalia ohraa, josta valmistetaan Koskenkorvan Climate Action -vodkaa, tiedotamme ja järjestämme pellonpiennartapahtumia sekä pyrimme parantamaan tilamme energiatehokkuutta, Eerola kertoo.

– Monet näistä asioista ovat myös kustannustehokkaita asioita. Näin kannattavuuskin on pysynyt hyvänä.

Maatalouden ympäristötoimet ovat siis Eerolalle varsin tuttuja, mutta miltä ympäristötiedon vaihtopäivät näyttivät maatalousyrittäjän silmin?

– Kannatti lähteä! Aika hienoa, että melkein 200 alan ammattilaista on täällä ratkomassa minun ja muiden maatalousyrittäjien ongelmia, Eerola toteaa.

– Parasta oli se, että minua haluttiin oikeasti kuunnella. Olin täällä vähän kuin stara. Tuntui mukavalta, että esimerkiksi ministeriön väki halusi keskustella ja vaihtaa ajatuksia.

Maatalouden ympäristöasioiden parissa työskenteleville hänellä on toive:

– Vuoropuhelu maatalousyrittäjien kanssa pitäisi saada vieläkin avoimemmaksi. Olisi tärkeää saada ymmärrystä puolin ja toisin. Muuten tietoa ei voida jalkauttaa.

Maatalousyrittäjäkollegoita Eerola puolestaan rohkaisee olemaan avoimin mielin ja osallistumaan aktiivisesti, sillä keskusteluihin kaivataan viljelijöiden ääntä. Kannattaa myös kasvattaa omaa tietotasoa ja ymmärtää tulevaisuuden realiteetit.

– Tietoa ja verkostoja on kyllä tarjolla. Yllättävän pienilläkin teoilla voidaan saada paljon vaikuttavuutta. Esimerkiksi muokkauksen vähentäminen tai pelkästään syysmuokkauksesta luopuminen on jo iso ympäristöteko.

Kuva ympäristötiedon vaihtopäivien seminaarista. Kuvassa paljon ihmisiä. Näytöllä ympäristöministeri Maria Ohisalo.
Ympäristötiedon vaihtopäiviä vietettiin Tampereella 26.-27.10.2022. Tilaisuuden avasivat ympäristöministeri Maria Ohisalo ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.
Muokkauspäivämäärä: Nov 24, 2022