Ohra vilja aurinko

Maatalousyrittäjät kaipaavat nyt olkapäätä ja rahallista tukea

Krimin kriisin jälkeiset Venäjän vastaiset talouspakotteet aloittivat nykyisen maatalousyrittäjien ahdingon. Vaikeuksia ovat lisänneet maataloustuotemarkkinoiden epätasapaino ja uusimpina tekijöinä viime kesän sateet sekä tämän vuoden kevään ja kesän kuivuus.

Vaikeudet näkyvät tilojen lopettamisena. Helposti esiin nousevat myös uupumuksesta johtuvat eläinten kaltoinkohtelutapaukset.

Ennen näitä ääriesimerkkejä monilla maatiloilla koetaan kovaa huolta tulevaisuudesta, joka heikentää terveyttä ja ihmissuhteita.

Valtio on jo aiemmin myöntänyt tukea maatalousyrittäjille esimerkiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kautta erilaisiin tukimuotoihin, joilla pyritään auttamaan eri tavoin vaikeuksiin joutuneita maatalousyrittäjiä. Myös Maataloustuottajain Keskusliitto ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ovat rahoittaneet hyvinvointihankkeita.

Maaseutuverkosto perusti vuoden 2017 alusta alkaen hyvinvointiryhmän, joka on toiminut aktiivisesti yhteistyössä edellä mainittujen toimijoiden kanssa sekä myös Työterveyslaitoksen Maatalouden työterveyshuollon keskusyksikön kanssa.

Maaseutuverkoston hyvinvointiryhmä on tukenut erityisesti niitä ammattilaisia, jotka omassa työssään kohtaavat maatalousyrittäjiä. Näitä ovat hanketyöntekijät, eri viranomaiset ja työterveyshenkilöstö.

Painotus on tehty sen vuoksi, että kyseiset ammattilaiset kykenisivät auttamaan vaikeuksiin joutuneita maatalousyrittäjiä parhaansa mukaan. Uskotaan, että näin myös saavutetaan parhaiten mahdollisimman suuri joukko avun tarpeessa olevia.

Yhdessä edellä mainittujen toimijoiden kanssa on järjestetty keskustelutilaisuuksia niin sanotuista vaikeista aiheista, joissa valmentajina ovat toimineet kokenut juristi ja psykologi. Suosittuja tilaisuuksia järjestetään tulevan syksyn aikana vielä muutama.

Yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa on pidetty useita psyykkisen ensiavun ABC-kursseja maaseudun yrittäjille.

Työterveyshenkilöstölle on pidetty henkisen hyvinvoinnin valmennuksia, joissa on keskitytty maatalousyrittäjien henkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen. Hanketyöntekijöille järjestettiin valmennusta myötäuupumisen ehkäisemiseksi, koska myös auttajat voivat uupua.

Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa kehitämme verkkopohjaista työn ja terveyden hyvinvointipalvelua ajatellen kaikkia yrittäjiä ja työntekijöitä. Palvelussa huomioidaan erityisesti sen soveltuvuus maatalousyrittäjille, ja se valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Kysymyksiin vastaamalla saa itselleen henkilökohtaisen palautteen siitä, mitä voisi itse tehdä oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja mistä voi saada lisätietoa sekä tarvittaessa apua pulmiinsa. Palvelu tulee olemaan saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Sitä voidaan käyttää helposti myös mobiililaitteilla.

Tilanne on tällä hetkellä niin vaikea maatalousyrittäjien keskuudessa, ettei näillä mainituilla toimilla saada riittävää vaikuttavuutta, vaan tarvitaan lisäksi enemmän taloudellista tukea maatalousyrittäjille.

Kirjoitus on julkaistu myös Turun sanomissa 25.8.2018

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, Maaseutuverkoston hyvinvointiryhmän koordinaattori sekä Taina Vesanto, maatalousneuvos, maa- ja metsätalousministeriö