Green Care Kokeilemisen arvoinen asia Luonnollista tukea elamaan Luo Na hankkeen kokemukset ja keskeiset tulokset

Green Care -toiminnalla kohti luontoavusteisia sote-palveluita

Leader-ryhmissä on käynnistynyt uuden ohjelmakauden suunnittelu. Maaseudulle runsaasti mahdollisuuksia tarjoava luontoavusteisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa on yksi mielenkiintoisista teemoista. Nykykauden hankkeiden myötä on asiassa päästy jo monta askelta eteenpäin, mutta miten teemoja pitäisi huomioida tulevan kauden toimenpiteissä?

Asia on ajankohtainen ja kiinnostava, kuten tällä ohjelmakaudella toteutetut 57 Green Care -aiheista hanketta todentavat. Kehittämishankkeita oli 37 kappaletta ja yritystuen hankkeita 20. Hankkeiden tekemiseen eri puolilla maata voi tutustua hankerekisterin kautta.

Leader-rahoituksella toteutettiin muun muassa Vaasan yliopiston johtama LuoNa-hanke. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla päätettiin siirtyä puheista aidon tekemisen tasolle ja saatiin aikaan mittava määrä luontolähtöisen toiminnan asiakaskokeiluja. Kaikkiaan 21 erilaista paikallista sote-toimijaa oli mukana tässä tekemisessä. Siihen, miten tämä kaikki onnistuttiin toteuttamaan, voi tutustua hankkeen tuoreen raportin kautta.

Green Care -ajattelu on siis ohjelmakaudella edennyt hienosti, mutta edelleenkin alan yrittäjiä kiinnostavat markkinanäkymät ovat Suomessa varsin kapeat moneen muuhun maahan verrattuna. Parhaiten uudesta osaamisesta ovat hyötyneet sote-ammattilaiset, joilla on jo valmiit väylät oman asiakasryhmänsä saavuttamiseen.

Samanaikaisesti sote-palveluissa on mittava määrä asiakkaita, jotka hyötyisivät selkeästi luontolähtöisten, osallisuutta ja toimintaa tarjoavien toimintamallien laajemmasta käyttöönotosta.

Mallia asiakkaan tarpeeseen vastaavaan, uudenlaiseen tekemiseen voi katsoa vaikkapa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soiten tekemisestä. Täällä kehitysvammaisella ihmisellä tai mielenterveyskuntoutujalla on mahdollista hakeutua Green Care-päivätoimintaan maksusetelin avulla. Tampereella on haastavassa elämäntilanteessa olevilla nuorilla mahdollisuus saada tukea elämäänsä seikkailutoiminnan kautta. Myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tallit ympäri maata tarjoavat arvokasta tukea jo monella lapselle, nuorelle ja heidän perheelleen.

Leader-ryhmät voivat osaltaan käydä keskustelua oman Hyvinvointialueen päätöksentekijöiden kanssa ja ottaa esille luontolähtöisen toiminnan mahdollisuuksia. Erityisen tärkeää on myös tukea alan edelläkävijöitä, jotka oman toimintansa kautta aukaisevat mahdollisuuksia uudenlaiseen tekemiseen ja tiiviimpään paikalliseen yhteistyöhön sote-toimijoiden välillä.

Ja ehkä vielä toive uuden ohjelmakauden valmistelijoille: tehkää asiakastason kokeiluhankkeet nykyistä helpommiksi toteuttaa myös maaseutuohjelman puitteissa.

Lisätietoja:

Anja Yli-Viikari
anja.yli-viikari@luke.fi

Parhaimpia lisätiedon helmiä teemasta kiinnostuneille:

Muokkauspäivämäärä: Dec 8, 2021
Teksti: Anja Yli-Viikari