Yhteisöllisyys voimavaraksi sekä maaseudulla että kaupungeissa – viesti maakuntiin ja ministeriöihin

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen innovaatioleirillä syntyi vahva viesti tulevien EU-ohjelmien valmistelijoille ministeriöihin ja maakuntiin.

Yhteisöllisyys on voimavara, jota ohjelmilla ja kehittämisvälineillä voidaan tukea sekä kylissä että kaupunginosissa. Leirin raportti on nyt valmistunut. Nyt on juuri oikea aika ottaa erilaiset yhteisöt mukaan tasaveroisiksi toimijoiksi valmisteluun niin maakunnissa kuin kansallisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö uutisoivat CLLD2030-innovaatioleirin tuloksista lokakuussa 2018. Nyt työn tuloksista tehty raportti ja infograafi ovat kaikkien hyödynnettävissä. Raportissa pureuduttaan siihen, mikä yhteisöjen rooli on tulevaisuudessa ja mihin niiden tukemisessa tulee kiinnittää huomiota. Raportti avaa sitä, millainen yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen toimintamalli (Community-Led Local Development, CLLD) Suomessa voisi toimia.

Kaupunki- ja maaseutupolitiikan toimijoiden yhteinen työryhmä haluaa kannustaa kaikkia kehittäjiä niin hallinnossa kuin järjestöissä, yli hallinnonalojen rajojen, käymään vuoropuhelua ja muodostamaan yhteistä näkemystä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarpeista, resursseista ja toimintamalleista tulevaisuudessa.

Twitterissä ja Facebookista aiheen tunniste on #kehitetäänpaikallisesti.

Lisätietoja:

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän sihteerit:

Erityisasiantuntija Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi,sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62090

Leader-asiamies Heli Walls, Suomen Kylät ry, etunimi.sukunimi@suomenkylat.fi, p. 045 327 1117

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Laura Jänis