Senioripuisto4

Seniorpark i Luvia anläggs med Leaderstöd

Leader Karhuseutu har beviljat seniorhemsföreningen i Luvia 50 procent i stöd för att seniorhusens gårdsplan ska göras trivsammare, de boende ska aktiveras och generationerna ska överbryggas samt för att främja trygghet och välbefinnande.

Anläggandet av en seniorpark är ett utmärkt sätt att uppfylla Karhuseutu-föreningens mål att förbättra boendetjänsterna på landsbygden.

– Idén till att anlägga parken kom från dem som bor i området, och seniorparken kommer att fungera som motions- och mötesplats för luviabor i alla åldrar. Man kan gå till parken till exempel med barnbarnen för att tillbringa tid och motionera tillsammans, konstaterar Karhuseutu-föreningens verksamhetsledare Salme Pihlajamaa.

När seniorparken står färdig kommer kommunen att ordna timmar som är öppna för alla och där det visas hur man kan använda redskapen. I fortsättningen kommer också kommunens seniorgymnastik att hållas i parken.

Stark sammanhållning i Luvia

I Luvia har både en ishall och galeasen Ihana byggts på talko. Och seniorparken som blir öppen för alla byggs på seniorhusens gård med talkokraft, den också.

Seniorrådet och seniorhemsföreningen i kommunen har slagit ihop sina krafter för att mitt i byn utveckla en funktionell miljö för de äldre.

På seniorhusens gård gick det livligt till vid det första talkot i slutet av augusti, när inemot tjugo luviabor planterade växter och skruvade ihop bänkar. Några av dem som bor i seniorhusen deltog också.

Det är meningen att motionsparken ska locka såväl dem som bor i seniorhusen som andra seniorer i byn att ta sig ut och samtidigt höja sin kondition och förbättra sin funktionsförmåga.

– Att fräscha upp seniorhusens gård och anlägga en motionspark med redskap som är utformade för seniorer är just sådan verksamhet som kommunerna kommer att ägna sig åt i framtiden. Förebyggande och kommuninvånarnas välbefinnande spelar en ännu större roll i kommunernas strategi i fortsättningen, när social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen. Det är just verksamhet av den här typen som minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster, betonar Emilia Syväsalmi som representerar seniorrådet och sitter i kommunstyrelsen.

Tanken på en park väcktes i seniorrådet, som inspirerade seniorhemsföreningen att gå med i projektet.

– Ingenting som görs för de äldre kan väl vara av ondo. Det här blir ju en större anläggning än jag först tänkte, konstaterar föreningens ordförande Ismo Anttila nöjt.

Seniorpark i Luvia

Salme Pihlajamaa, Marita Wallin och Ismo Anttila studerar planen över parkplanteringar.

Upplevelser för sinnena och möten mellan generationerna

Seniorparken med sina motionsredskap för utebruk och sina andra rekreationsmöjligheter blir klar mot slutet av år 2016. Under hösten färdigställdes redan bland annat balansbanan och planteringarna. För planeringen av gårdsplanen svarar gårdsplanerare Marita Wallin.

– Drygt 20 olika växter blir det i parken. Nyttoväxterna donerades av två trädgårdar, säger Wallin.

Wallin studerar som bäst till trädgårdsterapeut. Den här specialkompetensen har hon haft chansen att tillämpa särskilt på sinnesstigen som kommer att ingå i seniorparken. Med hjälp av växternas olika färger och dofter kommer stigen att bjuda på upplevelser för sinnena och väcka minnen från exempelvis barndomen.

Det finns en naturlig koppling mellan parken och det övriga nätverket av motionsplatser i trakten; i närheten finns bland annat sportplan, ishall och idrottshall. Skolan intill är också med i projektet. Det är meningen att lektioner ska hållas på seniorhusens gårdsplan i den nya läroplanens anda. I parken har det bäddats in så kallad naturmatematik: eleverna kan till exempel räkna ut odlingslådornas volymer.

Luvia kommuns tjänstförrättande fritidssekreterare Heidi Helkiö-Mäkelä är extra nöjd med det nya projektet just för att det möjliggör också verksamhet för och möten mellan olika generationer och befäster traditionen att göra saker tillsammans.

Ett ypperligt exempel på det här är Ulla Tuominen och hennes 8-åriga barnbarn Maija Tuominen som varit med om seniorparkstalkon. Båda tror att de kommer att hitta något att göra i seniorparken.

– Den här passar verkligen människor i alla åldrar, ler Ulla Tuominen när hon testar balansbanan tillsammans med sondottern.

Ulla och Maija Tuominen tror att de kommer att göra saker tillsammans i motionsparken.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020