Maaseutuverkoston ohjausryhmä asetettu – toiminta jatkuu täysipainoisesti myös siirtymäkaudella

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut maaseutuverkoston ohjausryhmän siirtymäkaudelle eli vuosiksi 2021 ja 2022. Maaseutuverkoston ohjausryhmä tukee asiantuntemuksellaan verkoston työtä. Ryhmässä hyväksytään suunnitelmat maaseutuverkoston toiminnalle ja seurataan tavoitteiden toteutumista.

Ohjausryhmä koostuu maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, ELY-keskusten ja Leader-ryhmien, Kuntaliiton ja Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn toimijoista.

Ohjausryhmässä on mukana lisäksi tänä vuonna aloittavien työryhmien koordinaattorit sekä kahden edellisen vuoden koordinaattorit. Tänä vuonna aloittavat työryhmät keskittyvät monipaikkaisuuteen, vihreään kasvuun ja ruotsinkieliseen toimintaan. Lisäksi tänä vuonna aloittaa ad hoc –työryhmänä toimiva nuoret tulevaisuuden tekijöinä –ryhmä.

Vihreä kasvu -työryhmän tavoitteena on lisätä tietoa ja yhteistyötä tulevaisuuden ratkaisuista, joissa kannattava maa- ja metsätalous tukee siirtymää kohti kestävämpää Eurooppaa. Monipaikkaisuuden mahdollisuudet -työryhmän tavoitteena on kartoittaa nykyisiä ja löytää uusia ratkaisuja, joilla tartutaan monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin. Ruotsinkielisen työryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ruotsinkielisillä alueilla, muiden Pohjoismaiden kanssa ja yhteistyötä yli kielirajojen myös Manner-Suomessa. Nuorisotyöryhmä nostaa esiin maaseudulla asuvien nuorten roolia tulevaisuuden tekijöinä ja ratkaisijoina.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö

Varapuheenjohtaja Raisa Ikonen, Ruokavirasto

Jäsenet: Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö

varajäsen: Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö

Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

varajäsen: Tiina Suutari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Paula Erkkilä, Kuudestaan ry

varajäsen: Hannele Pyykkö, Vaara-Karjalan Leader ry

Taina Väre, Kuntaliitto

varajäsen: Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

Juha Rutanen, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, elinkeinot ja osaaminen -verkosto

varajäsen: Ann-Sofi Backgren, Maaseutupolitiikan neuvosto MANE, Svenskfinland som brobyggare och pilotomräde (IDNET)

Ohjausryhmän vuosien 2021–2022 työryhmien koordinaattorit:

Monipaikkaisuuden mahdollisuudet:

Eetu Puntala, UUKA-hanke / projektipäällikkö, Lapua & Kauhava

Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus

Vihreä kasvu:

Timo Junnila, yrittäjä

Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden:

Ann-Sofi Backren, SLF/Landsbygdspolitiska Rådets sekretariat/IDNET-Svenskfinland som brobyggare och pilotområde, c/o Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Ohjausryhmän vuosien 2019–2020 teemojen koordinaattorit:

Tulevaisuuden tuottajat: Kaisa Pethman, Pro Agria

Älykkäät kylät: Sami Tantarimäki, Turun yliopisto


Lisätietoja:

Muokkauspäivämäärä: Jan 25, 2021