Paikalliseen maaseudun kehittämiseen 83 miljoonaa euroa vuosina 2021-2022

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 83 miljoonaa euroa rahoitusta Leader-ryhmille vuosille 2021-2022. Näillä varoilla paikalliset kehittämisyhdistykset eli Leader-ryhmät jatkavat toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta seuraavat kaksi vuotta. Rahoituskehys per Leader-ryhmä vaihtelee 530 000 eurosta runsaaseen neljään miljoonaan euroon.

Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää, kattaen kaikki maaseutualueet. Ne toteuttavat paikallista kehittämisstrategiaansa rahoittamalla monipuolisesti elinkeinojen, palvelujen ja kylien kehittämistä omalla alueellaan.

Leader-ryhmät hakivat rahoitusta yhteensä 86 miljoonaa euroa. Hakemisen edellytyksenä oli, että toiminta-alueen kunnat sitoutuvat kattamaan rahoituksesta 20 prosenttia. Kunnat ovat erinomaisesti mukana Leader-työssä. Julkisesta rahoituksesta EU:n maaseuturahaston osuus on 42 prosenttia ja valtion 38 prosenttia. Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet ja yritystuet keräävät myös merkittävän määrän yksityistä rahoitusta ja talkootyötä.

CAP-valmistelu jatkuu

Parhaillaan on käynnissä tulevan EU:n rahoituskauden ja kansallisen CAP-suunnitelman valmistelu vuosille 2023-2027. Osana tätä kokonaisuutta valmistellaan myös Leader-toiminnan tulevaisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi tulevan kauden Leader-ryhmien haun 6.4.2020. Ensimmäisen vaiheen hakemukset tulee jättää toukokuun 2021 loppuun mennessä. Haun toisessa vaiheessa Leader-ryhmät valmistelevat uudet paikalliset kehittämisstrategiansa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy Leader-ryhmät vuonna 2023 alkavalle kaudelle.

  • Lisätietoa Leader-toiminnasta Maaseutu.fi-verkkosivuilta: maaseutu.fi
  • Leader-ryhmien haku rahoituskaudelle 2023-2027 maa- ja metsätalousministeriön CAP27-sivuilta: mmm.fi/cap27/leader-haku

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Laura Jänis, p. 02951 62090, s.posti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Muokkauspäivämäärä: Mar 15, 2021