Viljelijät voivat teettää neuvojalla eläinten hyvinvointisuunnitelman

Eläintilat voivat nyt tilata edullisesti tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman, kun hyvinvointisuunnitelmat on lisätty osaksi maaseutuohjelman maatilojen neuvontajärjestelmää (Neuvo 2020). Neuvojan työ rahoitetaan maaseutuohjelman kautta ja viljelijän maksettavaksi jää arvonlisäveron osuus. Suunnitelmissa on, että hyvinvointisuunnitelmia toteutetaan vuonna 2022 osana eläinten hyvinvointikorvauksia.

Tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelma on tilakohtainen suunnitelma, johon kirjataan hyvinvointia, terveydenhoitoa ja bioturvallisuutta koskevat toimet ja niiden seuranta. Hyvinvointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös mahdollisia kehittämisideoita.

Ruokaviraston tiedote 11.3.2021

Muokkauspäivämäärä: Mar 12, 2021