Seitsemän ideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa haussa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 valtakunnallisten maaseutuhankkeiden 5.1.2017 päättyneeseen teemalliseen ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 52 hankeideaa.

Ideoista kuusi kohdistui teemaan uuden hankintalain mahdollisuudet, 29 teemaan palveluiden digitalisaation uudet mahdollisuudet ja 17 teemaan maataloustuotannon kehittäminen. Arviointiryhmä valitsi seitsemän ehdotusta jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun. Hakukierros jatkovalmisteluun valituille ehdotuksille käynnistetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset:

Uuden hankintalain mahdollisuudet

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen ja -kumppanuudet kuntoon (MAHKU)

Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista maaseudun yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi, luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä.

Idean esittäjä: Turun yliopisto, Brahea-keskus
Yhteyshenkilö: Päivi Töyli

Paikalliset elintarvikehankinnat vahvaksi – pykälät ja ennakointi tietoon – PEHVA

Hankkeen tarkoituksena on saada pk-yritysten elintarvikkeita julkisen sektorin ammattikeittiöiden ja yksityisten ruokapalveluiden tuottajien käyttöön monipuolisemmin. Hankkeen aikana järjestetään kymmenen ”Pykäläbaari”-tilaisuutta, kehitetään lähiruoan ennakointipankkitoimintaa ja etsitään uusia tuoteinnovaatioita Sesonkituotekilpailun kautta. Hankkeen aikana tuotetaan tarjouspyyntö- sekä tarjousmalleja ja tiedotetaan uudesta hankintalaista.

Idean esittäjä: Savon koulutuskuntayhtymä, Kehityspalvelut EkoCentria
Yhteyshenkilö: Anu Arolaakso


Palveluiden digitalisaation uudet mahdollisuudet

AGRO-DIGI: Toteutusmalleja maaseudun palveluiden kehittämiseen digitalisaatiota hyödyntämällä

Hankkeessa toteutetaan sekä valtakunnallisia tiedonvälitystilaisuuksia että verkkopohjaista itseopiskeluaineistoa, jotka avustavat maaseudun toimijoita kehittämään elinkeinotoimintaansa uudenlaisilla palveluilla. Hankkeessa tuotetaan toteutusmalleja uusille digitalisaatiota hyödyntäville palveluille, joiden tukemana maatalouden toimijat lähtevät kehittämään uutta palveluliiketoimintaa.

Idean esittäjä: Vaasan yliopisto, SC-Research
Yhteyshenkilö: Juha Arrasvuori

Infraisännöinnin sähköinen toiminta- ja tietojärjestelmä – maaseudun infran hallinnon digitalisointi ja yritysmahdollisuuksien kehittäminen

Hankkeessa luodaan digitalisaatioon pohjautuva uusi palvelukonsepti pääasiassa haja-asutusalueilla olevan erimuotoisen infran isännöintiin ja hallintaan. Kyseessä on pilvipalvelimeen pohjautuva, paikasta ja laitteista riippumaton toiminta- ja tietojärjestelmä. Infralla ja sen isännöinnillä tarkoitetaan yksityisteitä ja niiden tiekuntia ensisijaisesti sekä myös mm. vesiosuuskuntia, laajakaistaosuuskuntia, ojitusyhteisöjä ja osin jätehuoltokimppojen järjestämistä.

Idean esittäjä: Tiko Kehitysosuuskunta
Yhteyshenkilö: Ari Eteläniemi

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboxi

Hankkeen ideana on lisätä maaseutuyritysten edellytyksiä ja valmiuksia hyödyntää digitaalisia alustoja ja sovellutuksia kuljetuksiin ja liikkumiseen liittyen sekä 1.8.2017 alkaen Liikennekaaren synnyttämiä muuttuneita ja uudistuvia olosuhteita kuljetuksissa ja liikkumisessa. Ideana on myös lisätä maaseutualueiden muiden toimijoiden valmiuksia liikkumis- ja kuljetuspalveluiden muutokseen ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Idean toteuttamiseksi kerätään aineistoa koko Suomesta liikkumispalveluihin ja niiden uudistumiseen liittyen. Aineisto muokataan maaseutuyritykset ja maaseudun olosuhteet huomioivaksi käytännönläheisiksi tietopaketeiksi.

Idean esittäjä: Vaasan yliopisto, Levón-instituutti
Yhteyshenkilö: Heli Siirilä

Vauhtia digibisneksiin!

Hankkeen tavoitteena on maaseudun palveluyrittäjien digitaalisen liiketoimintaosaamisen ja tietotaidon lisääminen sekä palveluyrittäjyyden kehittäminen. Hanke lisää yrittäjien mahdollisuuksia toimia maaseudulla sekä tarjoaa mikro- ja pienyrityksille edellytyksiä uusien digitaalisuuteen pohjautuvien innovatiivisten ideoiden ja mahdollisuuksien saattamiseen palveluina markkinoille. Projektissa toteutettavat toimenpiteet ovat ohjatut työpajalliset verkkokurssit, digiyrittämisen webinaarit sekä osallistuvien yrittäjien virtuaaliset tapaamiset.

Idean esittäjä: Develooppi Oy
Yhteyshenkilö: Tytti Laine

Maataloustuotannon kehittäminen

Dronella kasvua maatalouden tuotantoon

Lentävien laitteiden eli droonien käyttö on lisääntynyt voimakkaasti teollisuudessa ja huvikäytössä. Laitteet ovat kehittyneet helppokäyttöisiksi, ja niiden hinta on tullut rajusti alaspäin. Hankkeessa demonstroidaan droonien käyttöä erilaisissa maatalouden tarpeissa ja kehitetään olemassa olevia laitteita sopiviksi tähän tarkoitukseen.

Idean esittäjä: Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Mika Ijas

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
asiantuntija Lassi Hurskainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi p.0295 025 046
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p.0295 025 065

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020