Suomen CAP-suunnitelman luonnos lausunnoilla 10.9. saakka

Suomen kansallisen CAP-suunnitelman luonnos on lähetetty lausunnoille. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiin elementteihin kuuluva CAP-suunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet Suomessa toteutetaan, sekä mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista seurataan.

CAP-suunnitelman luonnos on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lausuntokierroksen avulla laajennetaan sidosryhmien mahdollisuutta osallistua CAP-suunnitelman valmisteluun. Luonnoksen sisällöstä pyydetään lausuntoja 10. syyskuuta 2021 mennessä.

Luonnos CAP-suunnitelmaksi sisältää maatalouden niin sanottujen suorien tukien toimet ja sektoritoimet, joita rahoitetaan maataloustukirahastosta sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet. Näitä toimenpiteitä rahoitetaan Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta.

Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet eivät ole osa tätä luonnosta, sillä Ahvenanmaan hallintoviranomainen järjestää niistä oman lausuntokierroksen syksyllä 2021.

CAP-suunnitelman lausunnot viimeistään 10.9.2021

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi:n kautta 10. syyskuuta 2021 mennessä.

CAP-suunnitelman sisältöä kehitetään edelleen lausuntokierroksen perusteella. Suunnitelma-asiakirjan esitystapa ja yksityiskohdat täsmentyvät sen jälkeen, kun parlamentin ja neuvoston asetukset ja komission toimeenpanoasetukset on lopullisesti hyväksytty sekä muut ohjeet saatu.

CAP-suunnitelma on tarkoitus toimittaa valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen Euroopan komissioon joulukuun 2021 aikana hyväksymisneuvottelujen aloittamiseksi. Uuden kauden on määrä alkaa 1.1.2023.

Lisätietoja suunnitelmasta:

  • Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi löytyy Lausuntopalvelusta: https://www.lausuntopalvelu.fi...
  • Millainen on CAP-suunnitelma, joka lähtee lausunnoille? Tutustu Suomen maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämisen tulevaisuus -tilaisuuden esityksiin maa- ja metsätalousministeriön sivuilla: mmm.fi/cap27/ajankohtaista

Lisätiedot:

Muokkauspäivämäärä: Sep 3, 2021