Vihreä kasvu -teemaryhmä pyrkii toimintavuosinaan lisäämään hankkeiden välistä yhteistyötä

Vuonna 2021 maaseutuverkoston ohjausryhmän alaisena toimintansa aloittanut Vihreä kasvu -teemaryhmä pyrkii tukemaan maaseutuohjelman toteutumista ja tarjoamaan uusia näkökulmia hankkeisiin.

- Käytännössä etsimme uusia näkökulmia, joilla maa- ja metsätalouden kannattavuus ja kestävät ilmasto- ja ympäristöratkaisut pyritään yhdistämään, kertoo Vihreä kasvu -teemaryhmän koordinaattori Timo Junnila.

EIP-hankkeiden markkinointi yhtenä tavoitteena

Lokakuussa teemaryhmä on järjestämässä KoneAgria-näyttelyyn maa- ja metsätalouden innovaatiotoria, josta pyritään saamaan erilaisten innovaatiohankkeiden vetäjien kohtaamispaikka.

- Pyrimme saamaan sinne esille esimerkiksi EIP-hankkeita. Siellä tutkimuksien ja viljelijöiden yhteistyössä syntyneistä innovaatioista pyritään välittämään tietoa ja saamaan niitä myös käytäntöön ja jatkokehitykseen, Junnila kertoo.

Innovaatiotorin lisäksi toisena tärkeänä Vihreä kasvu -teemaryhmän tavoitteena on EIP-hankkeiden markkinointi.

- Neuvojilla on tärkeä tehtävä löytää asiakkailla esiin tulleisiin ideoihin ja innovaatiotarpeisiin oikeita tutkijoita ja tutkimusryhmiä, jotka voisivat yhdessä lähteä viemään niitä eteenpäin.

   Hankkeista enemmän irti yhteistyöllä

   Yksi teemaryhmän tavoitteista on myös hankkeiden vaikuttavuuden sekä hankkeiden ja hankevetäjien välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon lisääminen.

   Timo Junnila näkee, että hankkeet ovat pirstaloituneet, ja jos eri organisaatioiden samanlaisia asioita eteenpäin vievät toimisivat yhteistyössä, hankkeista saataisiin enemmän irti.

   - Eri puolilta Suomea tulevat hankevetäjät eivät tiedä, ketkä toimivat samanlaisten hankkeiden ja ongelmien kanssa muualla. Tavoitteenamme on, että hankkeiden vaikuttavuutta voitaisiin parantaa saamalla hankkeiden välille enemmän yhteistyötä. Se, miten se käytännössä onnistuu, on toinen kysymys.

    Muokkauspäivämäärä: Sep 3, 2021
    Kuvat: Yrjö Tuunanen