Temagruppen Grön tillväxt vill främja samarbetet mellan projekten

Temagruppen Grön tillväxt strävar efter att stödja landsbygdsprogrammets genomförande och tillföra projekten nya infallsvinklar. Temagruppen, som jobbar under landsbygdsnätverkets styrgrupp, inledde sin verksamhet år 2021.

- I praktiken försöker vi hitta nya perspektiv på hur lönsamheten inom jord- och skogsbruket kan förenas med hållbara klimat- och miljölösningar, berättar temagruppens samordnare Timo Junnila.

Fältlandskap

Marknadsföring av EIP-projekt är ett mål

I oktober arrangeras utställningen KoneAgria, och i anslutning till den förbereder temagruppen ett innovationstorg för jord- och skogsbruket. Tanken är att innovationstorget ska bli en plats där de som leder innovationsprojekt av olika slag kan träffa varandra.

- Vi försöker få dit till exempel EIP-projekt. De förmedlar information om innovationer som uppkommit när forskare samarbetat med jordbrukare, och de arbetar också för att innovationerna ska omsättas i praktiken och vidareutvecklas, säger Junnila.

Förutom innovationstorget är marknadsföringen av EIP-projekt ett viktigt mål för temagruppen Grön tillväxt.

- En viktig uppgift för rådgivarna är att leta fram de rätta forskarna och forskningsgrupperna för kundernas idéer och innovationsbehov. På så sätt kan idéerna och behoven föras framåt med gemensamma krafter.

Samarbete mellan projekten ger mer

Ett mål för temagruppen är också att öka projektens effekter samt samarbetet och informationsutbytet mellan projekten och projektledarna.

Enligt Timo Junnila är projekten splittrade. Om de som sysslar med liknande saker inom olika organisationer samarbetade skulle man få ut mer av projekten.

- Projektledarna runtom i Finland vet inte vilka som jobbar med liknande projekt och problem på andra håll. Vi har som mål att förbättra projektens effekter genom att åstadkomma mer samarbete mellan projekten. Hur det här kommer att lyckas i praktiken är en annan fråga.

     Uppdateringsdatum: 3 sep. 2021
     Foto: Yrjö Tuunanen

     Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.