Yksitoista hankeideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa ideahaussa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten maaseutuhankkeiden 14.5.2021 päättyneeseen teemalliseen ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 37 hankeideaa. Hankeideoista kahdeksan kohdistui maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset -teemaan, 14 maaseutuasuminen ja sitä edistävät palvelut -teemaan ja 15 vähähiilinen ruokajärjestelmä -teemaan. Arviointiryhmä valitsi yksitoista ehdotusta jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun. Valtakunnallisten hankkeiden rahoittamiseen arvioidaan käytettävän vuoden 2021 rahoituskehyksestä yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset:

Teema 1. Maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia.

Idean esittäjä: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Elina Varamäki

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle

Hankkeen tavoitteena on herättää puutuotealan yrittäjät omistajanvaihdokseen valmistautumiseen sekä luoda malli omistajanvaihdoksen toteuttamisesta tuomalla prosessiin vahvaa toimialaosaamista sekä tuomalla yrityksen toiminnan jatkamisen vaihtoehtoisia konkreettisia etenemispisteitä kohtauttamalla toimialan kasvuyritykset sekä luopumista harkitsevat mikro- ja pienet yritykset.

Idean esittäjä: Suomen metsäkeskus

Yhteyshenkilö: Jouni Silvast

Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä ja yritysneuvojien verkkokoulutus (VALO)

Hankkeella vahvistetaan valtakunnallista omistajanvaihdostoimintaa sekä yhtenäistetään yrityksille tarjottavaa palvelua käynnistämällä uusi valtakunnallinen omistajanvaihdoksien osaamiskeskittymä.

Idean esittäjä: Oulun yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti

Yhteyshenkilö: Kai Hänninen

Maahanmuuttaja, yrittäjäksi omistajanvaihdoksen kautta

Hankkeen pääteemana on omistajanvaihdos ja yrityskaupat maahanmuuttajataustaisille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajille.

Idean esittäjä: Suomen yrittäjäopisto

Yhteyshenkilö: Jiuliano Prisada

Teema 2. Maaseutuasuminen ja sitä edistävät palvelut

Paikkariippumaton työ Suomen maaseudulla

Hankkeessa kootaan yhteen ja jaetaan tietoa maaseudun etätyötilojen perustamisesta ja kehittämisestä sekä vahvistetaan maaseudulla asuvien ihmisten valmiuksia tehdä töitä paikkariippumattomasti. Samalla paikkatietoperustaisten tarpeiden sekä lisätiedon tueksi toteutetaan erilaisia pilotointeja etätyötiloihin ja maaseudulta käsin tehtävän etätyön tekemiseen liittyen.

Idean esittäjä: LAB ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Kaisa Tuominen

Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön – Autiotalot hanke

Hankkeessa kehitetään autiotalojen ja muutoin vähällä käytöllä olevien maaseudun kiinteistöjen verkkoalusta, jonka kautta saadaan tieto kiinteistöistä laajasti julkisuuteen. Hankkeessa luodaan kiinteistöjen omistajien ja kyseisten rakennusten käyttöoikeudesta kiinnostuneiden osapuolten kohtaamispaikka.

Idean esittäjä: Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Yhteyshenkilö: Marko Mäki-Hakola

Maaseutuasuminen 2.0 – Maallemuuttajan palvelupolku ja vastaanottava kyläyhteisö

Hankkeen tavoitteena on luoda maallemuuttajan palvelupolku, joka ratkaisee maallemuuttotoiveiden ja niiden realististen toteuttamismahdollisuuksien välillä tällä hetkellä vallitsevan akuutin kohtaanto-ongelman. Asiakaslähtöinen palvelupolku mallintaa maallemuuttajan koko matkan maallemuuton suunnittelusta ja tarvittavan tiedon etsinnästä aina sijainniltaan, asumismahdollisuuksiltaan ja palvelutarjonnaltaan soveltuvan asuinpaikan löytämiseen.

Idean esittäjä: Suomen Kylät ry

Yhteyshenkilön nimi: Petri Rinne

Kyläkauppa 2.0

Hankkeen toimenpiteillä ja toimijoiden yhteistyöllä tähdätään siihen, että lähipalveluiden saatavuus varmistetaan, kehitetään palvelutarjontaa koko yhteisön eduksi, varmistetaan olemassa olevien lisä- ja valinnaisten palveluiden jatkumo.

Idean esittäjä: Suomen yrittäjäopisto

Yhteyshenkilön nimi: Vesa Hildén

Paikallinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kunnan voimavaraksi

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yhteisölähtöisten yhteiskunnallisten yritysten nykytilasta ja kehittämistarpeista, tuoda kunnille uudenlaisia yhteistyömalleja palveluiden tuottamiseksi ja yhteisöjen palvelutuotannon tukemiseksi erityisesti maaseudulla.

Idean esittäjä: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Yhteyshenkilön nimi: Katja Rinne-Koski

Teema 3. Vähähiilinen ruokajärjestelmä

KIKE Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin – valtakunnallinen tiedonvälityshanke 2021-2024

Hanke välittää mikro- ja pk-yrityksille tietoa bio- ja kiertotalousalan liiketoimintamahdollisuuksista, kokoaa yrityksiä yhteen soveltamaan alan uusinta tietotaitoa vientituotteiden tuotekehityksessä ja opastaa yrityksiä viestimään tästä lisäarvosta ulkomaisille asiakkaille.

Idean esittäjä: Fennopromo Oy

Yhteyshenkilön nimi: Eeva-Liisa Lilja

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Suomen kansallista ruokajärjestelmää ilmastoviisaaksi parantamalla järjestelmän kokonaiskestävyyttä. Hanke tunnistaa ruokajärjestelmän vahvuuksia ja tuottaa ratkaisuja sen rakenteellisiin ja alueellisiin ongelmakohtiin yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa.

Idean esittäjä: Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilön nimi: Karoliina Rimhanen

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 0295 025 046

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 0295 025 065

Muokkauspäivämäärä: Jun 4, 2021