Yhdeksän hankeideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa ideahaussa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten maaseutuhankkeiden 14.4.2022 päättyneeseen teemalliseen ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 34 hankeideaa. Hankeideoista 18 kohdistui tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä -teemaan ja 16 kestävän matkailun verkostoyhteistyö -teemaan. Arviointiryhmä valitsi yhdeksän ehdotusta jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun. Valtakunnallisten hankkeiden rahoittamiseen arvioidaan käytettävän vuoden 2022 rahoituskehyksestä yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset:

Teema 1: Tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä

Kilpailukykyä ja vahvempi neuvotteluasema luomutuottajalle – KIVA-hanke

Hankkeessa parannetaan luomutuottajien kilpailukykyä ja asemaa elintarvikemarkkinoilla. Hanke välittää tietoa tuottajaorganisaation mahdollisuuksista sekä luomuviljakaupan markkinatilanteesta EU:n sisämarkkinoilla sekä tilojen välisten kauppojen tuottajahinnoista kotimaassa. Hanke tuottaa markkina-analyysejä tuottajien päätöksenteon tueksi.

Idean esittäjä: Luomuliitto ry

Yhteyshenkilö: Susann Rännäri

Lisäarvoa maatilayrityksille datasta ja sen hallinnasta: dataosuuskunnan merkitys ja konseptin luominen tuottajayhteistyön avulla

Tavoitteena on kehittää uusia dataliiketoimintamahdollisuuksia maatalousyrittäjille ja dataosuuskunnalle sekä luoda prototyyppi maatalouden dataosuuskunnasta.

Idean esittäjä: Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilö: Terhi Latvala

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen

Hankkeessa selvitetään tuottajien kiinnostusta tuottajaorganisaatiota kohtaan sekä tuotetaan asiantuntijapalveluita, jotka lisäävät tuottajien valmiuksia perustaa tuottajaorganisaatio.

Idean esittäjä: Pihvikarjankasvattajien liitto ry

Tuottajayhteistyö ja -organisaatiot vilja-alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä

Hankkeessa luodaan toimintamalli maaseudun tulevaisuuden tuottajaorganisaatioille ja edistetään kykyä niiden perustamiseen. Avainasemassa on tuottajayhteistyön kehittäminen, verkostoituminen sekä tuloksien jakaminen ja hyödyntäminen yli aluerajojen. Hankkeessa testataan uudenlaista lisäarvoviennin konseptimallia kansainvälisesti toimiville tuottajaorganisaatioille.

Idean esittäjä: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Yhteyshenkilö: Thimjos Ninios

Virtuaalivoimalaitos maatilojen energiayhteisön mahdollistajana

Tavoitteena on selvittää niitä reunaehtoja, jotka tulisi ottaa huomioon, kun maatilat suunnittelevat joko hajautettujen tai kiinteistörajat ylittävien energiayhteisöjen muodostamista. Hankkeessa syntyy esimerkkejä hajautetun energiayhteisön toimintamalleista.

Idean esittäjä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Yhteyshenkilö: Jyrki Kataja

Teema 2: Kestävän matkailun verkostoyhteistyö

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

Hanke lisää maaseudun matkailupalveluiden vetovoimaa monipuolistamalla palveluja ja luomalla yhteistyötä ja toimintamalleja. Päämääränä on nostaa geopuistot valtakunnallisesti merkittäviksi kestävän matkailun vetovoimakohteiksi kansallispuistojen rinnalle kehittämällä geomatkailuun liittyvää yhteistyötä, osaamista ja sisältöjä valtakunnallisella tasolla.

Idean esittäjä: LAB-ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Päivi Tommola

Hungry for Finland – toiminnallisen ekosysteemin rakentaminen

Tavoitteena on verkostojen kehittämisen ja osaamisen lisäämisen avulla tehdä suomalaisista ruokamatkailutuotteista elämyksellisiä ja ostettavia vastuullisesti. Hanke rakentaa alueellisia ja toimialarajoja ylittäviä ruokamatkailutuottajaverkostoja, jotka kytkeytyvät kansalliseen ja kehittämiseen ja markkinointiin.

Idean esittäjä: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Kristiina Havas

Profit: Osaamisverkosto maaseudun matkailuyritysten taloudellisen kestävyyden kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä

Tavoitteena on lisätä maaseudun matkailutoimijoiden taloudellisen kestävyyden osaamista, jolla voidaan vastata toimintaympäristön nopeasta muutoksesta johtuviin alan kannattavuuden haasteisiin ja nopeuttaa yritysten liiketoiminnan palautumista sekä kriiseistä selviytymistä.

Idean esittäjä: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Sanna-Mari Renfors

Suomen pyörämatkailun reittikäsikirja

Hankkeessa luodaan Suomen pyörämatkailun valtakunnallinen reittikäsikirja ja siihen pohjautuvat digitaaliset valmennuspaketit. Tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa pyörämatkailun reittikehitystä ja lisätä verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti.

Idean esittäjä: Pyörämatkailukeskus/Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry

Yhteyshenkilö: Henna Palosaari

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 025 046

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 025 065

Muokkauspäivämäärä: May 11, 2022