Teemahanke kesateatteri12

Teemahankkeista hyviä kokemuksia Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan Leader -ryhmät ovat kuluvan EU-ohjelmakauden aikana toteuttaneet jo useita erilaisia teemahankkeita. Teemahankkeella tarkoitetaan ”sateenkaarihanketta”, jossa usean eri toteuttajan pieniä investointeja tai kehittämistoimenpiteitä kootaan samaan hankkeeseen. Näin vähennetään hankkeiden hakijoiden hallintoon liittyvää byrokratiaa.

Hakijan byrokratia vähenee

Teemahankkeissa Leader-ryhmä hoitaa suurimman osan tarvittavasta hallinnoinnista sekä yhteydenpidon ELY-keskuksen suuntaan. Hakijoiden ei esimerkiksi tarvitse viedä hankettaan HYRRÄ-järjestelmään, mikä on etenkin pienten hankkeiden osalta suuri helpotus. Teemahankkeiden avulla voidaan myös rahoittaa tavanomaista pienempiä hankkeita, koska toimenpiteiden koossa ei ole alarajaa.

Leader-ryhmä voi teemahankkeita hakiessaan valita niille erilaisia teemoja ja sitä kautta tukea esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, pieniin kalustoinvestointeihin tai vaikka kylien kokoontumispaikkojen tai maisemien kunnostukseen liittyviä toimenpiteitä. Teemahankkeet poikkeavat muista hankkeista myös siinä, että niiden hakuaika ei ole jatkuva, vaan niistä ilmoitetaan erikseen.

Paljon alatoimenpiteitä

Pohjois-Karjalan Leader -ryhmät ovat tällä ohjelmakaudella toteuttaneet jo seitsemäntoista teemahanketta, joista osa on toki edelleen käynnissä. Näiden teemahankkeiden alla on toteutettu tai käynnistetty lähes kaksi ja puoli sataa alatoimenpidettä. Tämä on huima määrä ja osoittaa sen, että teemahankkeiden tarjoamalle toimintamallille on todella tilausta. Erityisen kiinnostavia ovat olleet yhdistysten laite- ja kalustoinvestointeihin sekä kokoontumistilojen pieniin remontteihin liittyvät hankkeet. Myös maaseudun erilaisten tapahtumien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat olleet suosittuja.

Jokaisella Pohjois-Karjalan Leader -ryhmällä on oma vastuuhenkilö teemahankkeiden hoitamiseen. Joensuun seudun Leaderissa teemahankkeista vastaa Anna-Maria Hämäläinen, Keski-Karjalan Jetinassa Ritva Rönkä ja Vaara-Karjalan Leaderissa Niina Seppänen. Yksi teemahankkeiden onnistumisen edellytyksistä onkin se, että hakijat saavat henkilökohtaista palvelua ja apua hankkeiden hakemiseen ja toteuttamiseen.

Hyvää palautetta

Arviota teemahankkeiden onnistumisesta vahvistaa myös niistä saatu hyvä palaute. Anna-Maria, Ritva ja Niina ovat koonneet hankkeiden toteuttajien ajatuksia teemahankkeista ja päällimmäisenä niissä korostuu selkeys ja helppous. Hakijoita ilahduttaa erityisesti se, että pienilläkin toimenpiteillä on saatu paljon uutta potkua oman kylän tai yhdistyksen toimintaan. Vähentynyt byrokratia on rohkaissut mukaan myös runsaasti sellaisia hakijoita, joilla ei ole aiempaa kokemusta hankkeista.

Myös Leader -ryhmien omat kokemukset teemahankkeista ovat pääosin positiivisia. Niiden markkinointi on onnistunut hyvin ja hakijoita on ollut todella runsaasti. Jopa niin paljon, että ihan kaikkia toimenpiteitä ei ole voitu rahoittaa. Yksi teemahankkeiden hyvä puoli on se, että niiden avulla voidaan kohdentaa varoja joihinkin erityisen tärkeäksi koettuihin teemoihin ja sitä kautta toteuttaa Leader-ryhmän omaa strategiaa.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Reeta Rönkkö, kyläkehittäjä, MSL
Kuvat: Mari Voutilainen, tiedottaja, Joensuun seudun Leader -yhdistys