Teemahanke kesateatteri12

Goda erfarenheter av temaprojekt i norra Karelen

Under den pågående EU-programperioden har Norra Karelens Leadergrupper redan hunnit genomföra flera olika temaprojekt. Med temaprojekt avses ”paraplyprojekt”, där flera olika genomförares små investeringar eller utvecklingsåtgärder samlas under samma projekt. På så sätt minskar man på den byråkrati som hör samman med projektadministrationen.

Inom temaprojekten sköter Leadergruppen om merparten av den nödvändiga administrationen och kontakterna till NTM-centralen. De sökande behöver till exempel inte föra in sitt projekt i systemet Hyrrä, vilket är en stor lättnad i synnerhet för små projekt. Med temaprojekten kan man också finansiera mindre projekt än vanligt, eftersom det inte finns någon undre gräns vad gäller åtgärdernas storlek.

När Leadergruppen ansöker om temaprojekt kan den välja olika teman för projekten och därigenom stöd till exempel för evenemang, för små investeringar i inventarier eller för iståndsättning av byarnas samlingsplatser eller landskap. Temaprojekten avviker från andra projekt också genom att deras ansökningstid inte är fortlöpande, utan de meddelas särskilt.

Många underåtgärder


Den här programperioden har norra Karelens Leadergrupper redan genomfört sjutton temaprojekt, även om en del visserligen pågår fortfarande. Under de här temaprojekten har nästan tvåhundrafemtio underåtgärder genomförts eller påbörjats. Det är otroligt många, vilket visar att det faktiskt finns en beställning på den verksamhetsmodell som temaprojekten kan erbjuda. Projekt som anknyter till föreningars anskaffning av utrustning och inventarier samt små renoveringar av samlingslokaler har väckt särskilt intresse. Också åtgärder för utveckling av olika evenemang på landsbygden har varit populära.

Varje Leadergrupp i norra Karelen har en egen ansvarsperson som har hand om temaprojekten. I Joensuun seudun Leader har Anna-Maria Hämäläinen ansvaret för temaprojekten, i Keski-Karjalan Jetina är det Ritva Rönkä och i Vaara-Karjalan Leader Niina Seppänen. En av förutsättningarna för att temaprojekten ska lyckas är att sökandena får individuell service och hjälp att ansöka om och genomföra projekt.

Bra respons


Att temaprojekten varit lyckade bekräftas också av den goda respons de fått. Anna-Maria, Ritva och Niina har sammanställt projektgenomförarnas åsikter om temaprojekten och där betonas framför allt hur tydligt och enkelt allt har varit. De sökande gläder sig särskilt över att också små åtgärder har gett en massa ny kraft till den egna byns eller föreningens verksamhet. Den minskade byråkratin har gjort att också många sökande som saknar tidigare erfarenhet av projekt har vågat ta steget ut.

Också Leadergruppernas egna erfarenheter av temaprojekt är i huvudsak positiva. Marknadsföringen av dem har lyckats bra och det har funnits verkligt många sökande. Rentav så många att inte riktigt alla åtgärder har kunnat få finansiering. En av temaprojektens bra sidor är att man med deras hjälp kan styra medel till vissa teman som upplevts vara särskilt viktiga och på så sätt genomföra Leadergruppens egen strategi.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Reeta Rönkkö, byautvecklare, MSL
Foto: Mari Voutilainen, informatör, Joensuun seudun Leader

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.