Mobiilisti metsaan 4h yritys vivahde viivi niska1

Mobiltjänst ger unga vägledning i skogsföretagande

Ungdomarna i norr har få möjligheter till sysselsättning, men däremot finns det stora skogar i näromgivningen. Den insikten gav upphov till Skogscentralens och Finlands 4H-förbunds gemensamma projekt Mobiilisti metsään som avslutades 31.1.2018.

4H-företagande är ett utmärkt sätt att sysselsätta sig själv, till exempel över sommaren.

– Många håller längre på med företagandet, till exempel under hela studietiden, berättar 4H-förbundets projektansvariga Anne Annala.

För att göra det lättare att utnyttja det gröna guldet i omgivningen tog man inom projektet fram mobilappen Metsäinen som ger unga blivande företagare information om skogsvård.

– Förutom fakta innehåller appen också behändiga hjälpmedel för exempelvis skogsmätning. I appens kalender ser du enkelt vilka kurser Skogscentralen kommer att hålla, berömmer Annala.

I appen finns också GPS-baserade naturstigar som sporrar ungdomarna att gå till skogs – och lära sig nya saker om skogen.

Ett av målen för projektet Mobiilisti metsään är också att sänka tröskeln för ungdomar att grunda 4H-företag som anknyter till skogsbruk.

mobiilistimetsään

Apparna är till hjälp för den som rör sig i skogen

Jag en blivande 4H-företagare?

– Det bästa sättet att ta steget ut och bli 4H-företagare är att delta i en företagskurs som den lokala 4H-föreningen ordnar, tipsar Anne Annala.

I samband med projektet Mobiilisti metsään ordnade lokalföreningarna sammanlagt åtta kurser där 50 ungdomar deltog. Den här satsningen resulterade i ett tjugotal nya 4H-företag som vart och ett sparras av sin egen företagshandledare.

– De flesta 4H-företagen jobbar med flera branscher. Företagen som sysslar med skogsbruk erbjuder till exempel plantskogsskötsel, plantering eller vedhuggning. Men vanligen gör företagarna också annat.

Anna säger att vanliga tjänster vid sidan av skogsbruk är bakning, städning och djurskötsel. Drivkraften bakom företagen är ofta en hobby eller passion.

–4H-företagandet är nämligen ingen näring utan en hobby, påminner Annala.

Ett bra exempel är EK-kiinteistöpalvelut i Rovaniemi. 4H-företaget inom fastighetsservicebranschen drivs av 17-åringarna Eelis Kajula och Santeri Saarela. Pojkarna utför bland annat röjningsarbeten och hugger ved.

mobiilisti metsään

Eelis Kajula i arbetstagen


Ett annat bra 4H-företag är 15-åriga Viivi Niskas (stora bilden) Vivahde som säljer naturprodukter och utför små skogsarbeten.

– Senaste sommar gjorde Viivi också bärskördeobservationer åt Naturresursinstitutet, berättar Anne Annala.

Tack vare projektet Mobiilisti metsään, som fått stöd ur landsbygdsfonden, och mobilappen Metsäinen har också skogsägarna fått tillgång till utbildningsmaterial om skogsanvändning och skogsskötsel.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020